در یک پژوهش رسمی اعلام شد؛ جمعیت شاغل بالای ۱۵ سال کشور ۲۳ و چهار دهم میلیون نفر شد

اجاره: وضعیت بازار کار ایران در زمستان سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که از ۶۱٫۹ میلیون نفر جمعیت بیش از ۱۵ سال کشور ۲۳٫۴ میلیون نفر شاغل هستند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به وضعیت بازار کار ایران در زمستان سال ۹۸ بر طبق آخرین آمار انتشار یافته مرکز آمار ایران پرداخته و نوشته است: جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور ۶۱.۹ میلیون نفر است که جمعیت فعال از بین این جمعیت، ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.
بر این اساس از ۶۱.۹ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، ۳۰.۹۶ میلیون نفر مرد و ۳۰.۹۶ میلیون نفر نیز زن هستند اما جمعیت فعال ۱۵ سال به بالای مردان ۲۱.۵ (معادل ۶۹.۴ درصد) و جمعیت فعال زنان ۴.۷ میلیون نفر (معادل ۱۵.۳ درصد) است.
با این حال جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالای کشور برای مردان ۱۹.۵ میلیون نفر (معادل ۶۳ درصد) و جمعیت شاغل زنان ۳.۹ میلیون نفر (معادل ۱۲.۷ درصد) است. بر طبق این گزارش تعداد افراد بیکار ۱۵ سال به بالا ۲.۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری در زمستان نیز ۱۰.۶ درصد بوده است. اما در مدت زمان مورد گزارش نرخ بیکاری برای فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور ۱۵.۶ درصد بوده؛ اما از جمعیت بیکار ۲.۸ میلیون نفری ۱۵ سال به بالای کشور، ۱.۹۸ میلیون نفر مرد و ۸۱۳ هزار نفر زن بوده اند. نرخ بیکاری برای مردان ۹.۲ و برای زنان ۱۷.۲ درصد در زمستان ۹۸ بوده ولی این رقم برای مردان فارغ التحصیل از مراکز آموزش عالی برابر ۱۱.۲ و برای زنان ۲۴.۷ درصد بوده است.
آمارهای استخراج شده از گزارش وضعیت اشتغال کشور در زمستان ۹۸ در استان تهران همین طور نشان می دهند که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۴۱.۷ و نسبت اشتغال ۳۸ درصد بوده است.
همچنین نرخ بیکاری در پایتخت نیز ۸.۸ درصد بوده است. بر طبق این گزارش ۵۲.۷ درصد شاغلین در بخش خدمات، ۳۱.۷ درصد در بخش صنعت و ۱۵.۶ درصد نیز در بخش کشاورزی فعال بوده اند.

منبع: