کمک رمضانی دولت امشب به حساب ۱ و نیم میلیون خانوار واریز می شود

اجاره: دولت به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان بسته های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به حساب ۱٫۵ میلیون خانوار به شدت لطمه پذیر (۳ میلیون نفر) را امشب ساعت ۲۴ واریز می کند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بعد از شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن، طبق تصمیم دولت مقرر شد به ۳ میلیون نفر (۱.۵ میلیون خانوار) از دهک های پایین درآمدی که سرپرستان آنها فاقد شغل و درآمد ثابت، بیمه و پس انداز بانکی هستند، طی چهار ماه (اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) ماهانه مبلغی بعنوان کمک بلاعوض (مازاد بر یارانه نقدی و کمک معیشتی که در حال پرداخت است) پرداخت گردد که به تناسب تعداد افراد خانوار طی چهار ماه مذکور، هر ماه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان واریز خواهد شد.
این مبلغ در خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.
حال باتوجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، دولت در کنار این چهار مرحله، بسته های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را با همان منوال کمک کرونایی، به حساب این ۱.۵ میلیون خانوار طی امشب ساعت ۲۴ واریز خواهدنمود.

منبع: