امنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تأمین نماییم

به گزارش اجاره دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با اشاره به ذخایر ژنتیکی کشور، اظهار داشت: این منابع مهم انسانی، حیوانی، گیاهی و میکرو ارگانیسم ها امنیت غذای کشور را تأمین خواهد نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مصطفی قانعی ایران را کشوری غنی از منابع و ذخایر فسیلی توصیف کرد و اضافه کرد: این منابع در کنار ارزش مادی که دارند، پایه و اساس همه تولیدات بیولوژیک شامل کشاورزی، غذایی، دارویی، صنعتی و شیمیایی هم محسوب می شوند.
وی افزود: استفاده پایدار از منابع پایه ای طبیعی می تواند به فقرزدایی و تأمین امنیت غذایی کشور بینجامد و در نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را به دنبال داشته باشد.
قانعی با تاکید بر تعریف برنامه های مختلفی برای افزایش بهره وری و حفظ منابع ژنتیکی کشور، اظهار نمود: ستاد توسعه زیست فناوری در کارگروه زیست بانک و ذخایر ژنتیکی، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بانکهای ژن و زیست بانکهای کشور را دنبال می کند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از این منابع تضمین کننده حیات کشور در حال و آینده خواهد بود و انتقال آن به نسل های آینده از وظایف مهم ملی همه ما است.