رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای پاداش کادر درمان

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بخشی از معادل ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا تخصیصی از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه واریز شد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه روز گذشته بخشی از معادل ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا تخصیصی از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه واریز شد، اظهار داشت: در جلسه امروز ۱۵ برنامه ای که از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان برنامه و بودجه کشور عرضه شد بررسی و در نهایت این برنامه ها مورد تأیید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. به قول معاون رئیس جمهور؛ به جهت اینکه بتوانیم اعتبارات لازم را اختصاص دهیم تا کارها زودتر شروع شود، ۴، ۲۰۰ میلیارد تومان برای این ۱۵ برنامه همچون تأمین داروهای مورد نیاز، کیت های آزمایشگاهی و همینطور تجهیزات بخش درمان و بهداشت و همینطور حفاظت شخصی کادر درمان اختصاص پیدا کرده است. نوبخت اظهار داشت: ۱، ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم مشخصاً برای بیمارستان هایی است که به صورت مستقیم درگیر کرونا هستند و ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای پاداش بخش کوچکی از خدمات بزرگ کادر درمانی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همینطور به تخصیص اعتبارات لازم به صندوق بیمه بیکاری اشاره نمود و اظهار داشت: ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت و هفته آینده هم ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به این صندوق کمک می شود.