چهل و ششمین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ثبت گردید

اجاره: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بعنوان چهل و ششمین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کشور به صورت رسمی ثبت گردید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بعد از ستاندن مجوز از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و طی مراحل لازم به صورت رسمی به ثبت رسید که بر این اساس چهل و ششمین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کشور ثبت رسمی گردید.
“ارائه خدمات ضمانت نامه ای”، “تجاری سازی نتایج پژوهش ها”، “جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی و سرمایه گذاری خطرپذیر”، “ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی”، “مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه و توانمندسازی شرکت های فناورانه و دانش بنیان”، “اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع” و “ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی” از خدمات این صندوق بشمار می رود.
درحال حاضر ۴۵ صندوق پژوهش و فناوری با سرمایه ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال در ۲۳ استان کشور مشغول به فعالیت هستند.