در ماه ژوئن اوضاع پالایشگران نفت جهان بهبود می یابد

به گزارش اجاره آژانس بین المللی انرژی اعلام نمود امکان بهبود فعالیت پالایشگاه های نفت جهان با حاشیه سود کم در ماه ژوئن ( خرداد- تیر ۹۹) وجود دارد.
به گزارش اجاره به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی (IEA) اعلام نمود: تولید جهانی فرآورده های نفتی می تواند از ماه ژوئن باردیگر با افزایش روبه رو شود؛ این در شرایطی است که رقم حاشیه سود پالایشگاه ها به علت شرایط قیمت نفت خام محدود خواهد بود، چونکه تولیدکنندگان خیلی سریع تر از حد انتظار تولید را کاهش داده اند. این نهاد در گزارش ماهانه خود اعلام نمود: اگر تولید نفت خام سریع تر از پیشبینی ها نسبت به مازاد عرضه تنظیم شود، قیمت نفت خام بهبود می یابد و به دنبال آن حاشیه سود پالایشی کاهش خواهد یافت. در ایام اخیر، خیلی از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان اعلام نمودند تولید نفت خویش را بیشتر از آنچه در توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، معروف به «اوپک پلاس»، متعهد شده اند، کم می کنند. تولیدکنندگان نفت در آمریکا و کانادا هم خیلی سریع تر از آنچه انتظار می رفت، روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت خویش را کاهش داده اند. در حالیکه کاهش برخی محدودیت های اعمال شده برای کنترل ویروس کرونا باید سبب افزایش تقاضای سوخت شود، پالایشگاه ها هنوز هم با مشکلات بزرگی روبه رو هستند و تا زمان بهبود حاشیه سود، تعداد بیشتری از آنها تعطیل خواهند شد. گزارش ماهانه این نهاد نشان داده است محدودیت های اعمال شده برای پیشگیری از انتشار کرونا سبب گشته است تقاضای نفت خام در ماه آوریل ۲۵ درصد، معادل بیشتر از روزانه ۲۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کند. بهبود نسبی تقاضای سوخت سبب گشته است، پالایشگاه ها به دنبال عرضه باشند و همین مبحث به افزایش قیمت شاخصهای مهم نفتی منجر گردیده است که در ماه آوریل به پایین ترین قیمت در تاریخ سقوط کرده بودند. پالایشگاه های سراسر جهان در ماه های اخیر مدار تولید را کاهش داده اند.آژانس بین المللی انرژی اعلام نمود توان تولید کنونی پالایش نفت خام جهانی، بدون تغییر نسبت به ماه آوریل، ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که نسبت به سال گذشته بیشتر از ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش نشان داده است. این نهاد اعلام نمود: اگر تقاضا سریع تر از آنچه پیشبینی شده بهبود یابد، می تواند حاشیه سود را افزایش دهد.