سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد: سه شنبه شب، واریز سومین حمایت معیشتی کرونا

اجاره: سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فردا (سه شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰) شب به حساب سرپرستان خانوار حدود ۳ میلیون نفر واریز خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سومین مرحله حمایت معیشت کرونا فردا (سه شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰) شب به حساب سرپرستان خانوار حدود ۳ میلیون نفر واریز خواهد شد. این کمک ها برمبنای بعد خانوار از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. گفتنی است در اسفند پارینه و فروردین ماه دو مرحله دیگر این کمک ها واریز شده بود.

منبع: