بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ها موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت شدند

به گزارش اجاره بانک مرکزی اعلام نمود: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند سفارش فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت را دریافت نمایند.
به گزارش اجاره به نقل از بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام نمایند.
با توجه به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاست های کلان کشور درمورد سهام عدالت، در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شورایعالی بورس و اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد:
«بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام نمایند و در صورت احتیاج به کارگزاری مربوطه عرضه دهند».
همچنین ضروریست بانک ها، اقدامات و تمهیدات لازم را به قید فوریت در مورد دریافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.