دکتر طیبی: سازوکاری برای تضمین بازار محصولات دانش بنیان فراهم گردد

به گزارش اجاره رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تاکید بر لزوم تضمین بازار برای محصولات دانش بنیان، اظهار داشت: باید سازوکاری برای تضمین بازار محقق، نوآور و شرکت­ های دانش بنیان که محصول با کیفیت تولید می کنند، برقرار شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در یکصد و سی و دومین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، تصریح کرد: در اکوسیستم تبدیل علم به ثروت یکی از نهادهای ضروری، نهاد تضمین مالی است،
برمبنای اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، طیبی اشاره کرد: لزوم دارد آزمایشگاه ­های مرجع کیفیت و تضمین محصولات را بمنظور اینکه خریدار بهانه­ ای برای خرید محصول خارجی نداشته باشند، بررسی نمایند.

منبع: