لطفی: نخستین گام در تحقق جهش تولید کنار زدن بروکراسی پیچیده اداری است

به گزارش اجاره نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا زمانی که سرمایه گذار برای دریافت یک مجوز چندین روز در راهروها اسیر باشد نمی توان امید به رونق تولید و جهش اقتصادی داشت.
حسن لطفی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اقداماتی که باید مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار «جهش تولید» انجام دهد، بیان نمود: در گام اول مجلس شورای اسلامی اگر بتواند موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان را شناسایی کرده و آنها را از سر راه بردارد خدمت بزرگی به حوزه تولید کرده و گام بلندی در تحقق شعار «جهش تولید» برداشته است.
وی در ادامه اظهار نمود: بروکراسی پیچیده اداری، قوانین پیچیده امور مالیاتی، امور پیچیده بانکی و قاچاق کالا همچون عواملی است که هر یک می تواند به تنهایی سرمایه گذار را از حضور در عرصه ی تولید دلسرد کرده و بعنوان یک عامل بازدارنده و مانعی بر سر راه تحقق شعار «جهش تولید» محسوب شود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که سرمایه گذار برای دریافت مجوز چندین روز متوالی در راهروی اداره ها سرگردان می شوند مطمئنا هیچ وقت برای سرمایه گذاری در عرصه تولید مشتاق نخواهند بود. کارشناسی که خود در اداره استخدام شده و شغل دارد خیال اش راحت است و نسبت به سایر افراد بیکار توجهی ندارد.
لطفی در ادامه تصریح کرد: زمانی که در هر شهرستان و استان مجموعه ای واحد جهت راه اندازی تولید شکل گرفت و هر اداره ای نماینده تام الاختیاری داشته و مدت صدور مجوز به یک روز تقلیل پیدا کرد آنگاه می توان سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در عرصه تولید به میدان آورد و سپس موانع دیگر را از سر راه او برداشت.
وی افزود: زمانی می توان نسبت به جذب سرمایه گذار در بازار داخل و رونق تولید امیدوار بود که به سمت کنار زدن موانع حرکت نماییم در غیر این صورت همه این عوامل بعنوان عاملی بازدارنده بوده و سرمایه گذار را از حضور در عرصه ی تولید دلسرد می کند.

منبع: