تورم بخش خدمات در زمستان ۹۸ چقدر بود؟

مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش های خدمات در ایران در فصل زمستان سال ۹۸ را منتشر نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش های خدمات در ایران فصل زمستان ۱۳۹۸ از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید.
بر این اساس متوسط قیمت کرایه تخت خواب در آسایشگاه روانی به ۱۲، ۵۲۷، ۸۵۸ ریال رسید که با ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در میان اقلام منتخب بخش های خدمات را داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هزینه نگهداری فرد سالمند ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. همین طور متوسط قیمت بلیط مترو برابر با ۱۹، ۳۷۵ ریال بوده است که با ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را داشته است.
در بین اقلام منتخب بخش های خدمات متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل به ۷۹۷، ۳۶۸ ریال رسید که با ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت طراحی بروشور ۹۵۲، ۴۳۹ ریال بوده است که با ۱۶.۷ درصد کاهش در رتبه دوم کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت ام آرآی (MRI) برابر با ۱، ۵۵۰، ۸۲۵ ریال بوده است که با ۱۵.۳ درصد، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و کارهای تصفیه»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت باز کردن لوله و فاضلاب به ۷۳۵، ۰۰۰ ریال رسید که ۱.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام خدمات بخش آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و کارهای تصفیه داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تخلیه چاه به ۱، ۱۸۹، ۲۸۶ ریال رسید که ۲.۴ درصد کاهش در متوسط قیمت در میان اقلام منتخب این بخش را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تعمیر استارت ۴۷۷، ۷۲۶ ریال بوده است که با ۶.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در میان اقلام خدمات بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی داشته است. در همین فصل متوسط قیمت پنچرگیری لاستیک اتومبیل به ۷۱، ۱۷۲ ریال رسید که با ۵.۷ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تعویض صفحه کلاج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر به ۳۶۵، ۰۰۰ ریال رسید که ۲.۵ درصد کاهش در متوسط قیمت در میان اقلام منتخب این بخش را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «حمل و نقل و انبارداری»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت بلیط مترو به ۱۹، ۳۷۵ ریال رسید که ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در میان اقلام منتخب بخش حمل و نقل و انبارداری را داشته است. متوسط قیمت کرایه مسافرت با سواری (بین شهری در داخل کشور) به ۶۵۸، ۸۷۲ ریال رسید که با ۲۵.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور به ۲، ۰۶۱، ۶۶۷ ریال رسید که با ۱۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را در میان اقلام منتخب این بخش داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت بلیط مسافرت داخلی با هواپیما ۳، ۸۰۶، ۰۳۳ ریال بوده است که ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما به ۲۶، ۸۴۶، ۰۳۸ ریال رسید که با ۴.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره) به ۲، ۰۸۷، ۹۸۲ ریال رسید که ۱۰.۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام منتخب بخش کارهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا را داشته است. همین طور متوسط قیمت یک پرس تخم مرغ نیمرو به ۵۸، ۹۸۹ ریال رسید که با ۴.۵ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه به ۲، ۶۸۶، ۲۶۴ ریال رسید که ۲.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک پرس چلوکباب برگ ۳۸۷، ۳۶۹ ریال بوده است که با ۲.۱ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «اطلاعات و ارتباطات»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کارمزد دریافت صورت حساب موبایل به ۸، ۴۳۸ ریال رسید که ۲۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام منتخب بخش اطلاعات و ارتباطات را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر به ۵۳ ریال رسید که با ۱۷.۸ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در میان اقلام منتخب این بخش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور به ۳، ۳۵۶ ریال رسید که ۱۳.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل) ۷۳۷ ریال بوده است که با ۰.۹ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «واسطه گری های مالی (بیمه)»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت حق بیمه اتومبیل سواری به ۱۵، ۷۴۰، ۵۱۱ ریال رسید که ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام منتخب بخش واسطه گری های مالی را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت ویزیت دامپزشک به ۲۸۴، ۶۰۷ ریال رسید که ۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در میان اقلام منتخب بخش کارهای حرفه ای، علمی و فنی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی و وکالت به ۴۵۱، ۶۰۸ ریال رسید که با ۲.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در میان اقلام منتخب این بخش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت طراحی بروشور ۹۵۲، ۴۳۹ ریال بوده است که ۱۶.۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت گواهی امضا به ۲۵۶، ۳۳۰ ریال رسید که با ۰.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هزینه فتوکپی یک برگ A۴ به ۵، ۸۲۵ ریال رسید که ۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در میان اقلام منتخب بخش کارهای اداری و خدمات پشتیبانی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت نظافت راه پله به ۶۴۳، ۰۵۱ ریال رسید که با ۲.۴ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت نظافت منزل (اجرت یک کارگر در یک روز) ۸۷۹، ۷۸۷ ریال بوده است که ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آموزش»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت هزینه یک جلسه آموزش رانندگی به ۴۲۴، ۵۴۲ ریال رسید که ۵.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در میان اقلام منتخب بخش آموزش را داشته است. همین فصل متوسط قیمت هزینه یک دوره آموزش حسابداری به ۴، ۲۳۳، ۹۲۷ ریال رسید که با ۳.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد ۴۴۰، ۰۳۳ ریال بوده است که ۶.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) غیرانتفاعی به ۲۹، ۹۸۷، ۴۰۳ ریال رسید که با ۵.۵ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی به ۱۲، ۵۲۷، ۸۵۸ ریال رسید که ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در میان اقلام منتخب بخش کارهای مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هزینه نگهداری ماهانه فرد سالمند ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل ۷۹۷، ۳۶۸ ریال بوده است که ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ام آرآی (MRI) به ۱، ۵۵۰، ۸۲۵ ریال رسید که با ۱۵.۳ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «هنر، سرگرمی و تفریح»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی باغ وحش به ۸۹، ۰۹۱ ریال رسید که ۱۰.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در میان اقلام منتخب بخش هنر، سرگرمی و تفریح را داشته است. متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی موزه ۲۱، ۶۶۷ ریال بوده است که با ۸.۳ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت حق عضویت یک ماهه بلیط موزه ۳۱، ۵۲۶ ریال بوده است که ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در میان اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط وروردی مکان تاریخی به ۳۸، ۸۶۴ ریال رسید که با ۳.۴ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «سایر کارهای خدماتی»
در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تعمیر تلویزیون رنگی ۶۹۶، ۳۰۹ ریال بوده است که با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در میان اقلام منتخب بخش سایر کارهای خدماتی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت تعویض ترموستات یخچال به ۴۷۸، ۰۴۶ ریال رسید که با ۴.۹ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طلا فروشان به ۴، ۳۹۵، ۳۵۵ ریال رسید که این قلم در میان اقلام منتخب این بخش نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.