نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می کند؟

به گزارش اجاره نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید موج دوم کرونا می تواند فشار سنگینی بر اقتصاد و سایر بخش های اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند و عبور از این چالش ها تنها با یک برنامه حمایتی گسترده ممکن خواهد بود.
حسین سلاح ورزی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: متاسفانه موج دوم کرونا در کشور شروع شده و همانطور که تجارب گذشته نشان می داد این موج گسترده تر و شدیدتر است. متاسفانه ما در موج دوم هم دانش و توان فنی کافی برای حمایت هدفمند از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی را نداشتیم و ازاین رو هدف گذاری ها اجرایی نشدند.
به قول وی، وقتی حمایت های لازم اعمال نشد، از سویی خیلی از مردم و صاحبان کسب و کار خود به شکل مستقل محدودیت ها را دور زدند و از طرفی دولت هم مجبور شد با تعجیل و در زمانی کوتاه رای به بازگشایی باردیگر کسب و کارها بدهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت درک ابعاد مختلف موج دوم شیوع ویروس کرونا، بیان نمود: در موج دوم از سویی ظرفیت های نظام درمان به مراتب کمتر است و منابع عمومی برای پشتیبانی از مردم هم پایین تر خواهد بود و در کنار آن اگر نتوان این موج را کنترل کرد، امکان مواجه شدن با دشواری های پیچیده تر اقتصادی و سیاسی وجود خواهد داشت.
سلاح ورزی افزود: در صورت گسترده شدن باردیگر ویروس، امکان برقراری محدودیت در مرزها و توقف فزاینده صادرات و واردات را هم نمی توان فراموش کرد و ازاین رو باید تمامی تجارب و داشته ها را در کنار هم قرار داد و تا امکان مقابله با این شرایط فراهم گردد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور هیچ اولویتی راهبردی تر از مهار بحران انتشار کرونا وجود ندارد، بیان نمود: در این بحران، حمایت های موردی و غیرکارشناسی باید جای خویش را به برنامه حمایتی منسجم و سنجیده بدهد. ازاین رو باید به جای مداخله موردی در بازارها به قصد اصلاح یک متغیر جزئی، یک سیاست گذاری کلان برای مدیریت مشکلات اقتصاد در شرایط فعلی را در دستور کار قرار داد. چون که تصمیم غلط به عدم اطمینان منجر می شود و صرف همین مبحث می تواند به هرج و مرج و کنترل ناپذیری کمک نماید.

منبع: