یافته های پژوهشگر ایرانی در معتبرترین مجله صنایع غذایی دنیا

اجاره: پژوهش مروری عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه پوست تازه پسته در مجله معتبر Trends in Food Science and Technology با ضریب تاثیر ۱۱/۰۸ و رتبه یک در میان ۱۳۵ مجله علوم و صنایع غذایی به چاپ رسید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پژوهش مروری دکتر محسن برزگر، عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه در زمینه پوست تازه پسته (نتایج ۱۸ سال تحقیقات وی) در مجله معتبر Trends in Food Science and Technologyبا ضریب تاثیر ۱۱/۰۸ و رتبه یک در میان ۱۳۵ مجله علوم و صنایع غذایی (بر اساس JCR ۲۰۱۹) به چاپ رسید.
این پژوهش که با عنوان “Bio-active compounds and functional properties of pistachio hull: A review” در مجله Trends in Food Science and Technologyچاپ شده است، به نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ترکیبات زیست فعال موجود در پوست تازه پسته (همچون پلی فنول هل، توکوفرول هل، فیبرهای رژیمی، اسانس و برخی ترکیبات دیگر) در گروه تحقیقاتی دکتر محسن برزگر (حاصل ۱۸ سال مطالعه دراین زمینه در چارچوب رساله ها و پایان نامه های دانشجویان و چاپ نتایج آنها در مجلات بین المللی معتبر) و سایر محققان ایرانی و بین المللی می پردازد و بیان کننده اهمیت این منبع غنی از ترکیبات زیست فعال است.

پوست تازه پسته یکی از ضایعات جانبی فرآوری پسته است و وجود آن مشکلات زیست محیطی به وجود می آورد. در این پژوهش ترکیبات شیمیایی، روش های استخراج سنتی و نوین و خواص عملکردی عصاره پوست تازه پسته گزارش شده است.
با توجه به تجربیات نویسنده مقاله و نیز سایر پژوهشگران و نتایج آزمایش های برون و درون تنی می توان ادعا کرد که ترکیبات استخراج شده از پوست تازه پسته می توانند بعنوان ضد اکساینده، محافظ سلول ها، ضد میکروب، ضد التهاب، ضد دیابت، ضد قهوه ای شدن، ضد سرطان، ضد جهش زایی عمل کنند. مطالعه های دیگری کاربرد پوست سبز پسته را بعنوان منبعی از ترکیبات سلامتی بخش در صنایع غذایی و دارویی بمنظور بهبود پایداری و خواص تغذیه ای آنها ارزیابی کرده اند.

بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محسن برزگر با زمینه تخصصی تجزیه و شیمی مواد غذایی، استاد تمام گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بوده و چاپ بیش از ۲۴۵ مقاله در مجلات ISI و داخلی، ۳۰ مقاله در مجلات Q1 و ۱۲ مقاله در JCR زیر ۵ درصد را در کارنامه علمی خود دارد.

منبع: