کدام زیرمجموعه های ایدرو و ایمیدرو بورسی می شوند؟

معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه امور مربوط به واگذاری شرکت های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو درحال انجام است، اظهار داشت: در این راستا سه شرکت زیرمجموعه ایمیدرو و دو شرکت زیرمجموعه ایدرو بورسی خواهند شد.
ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفتگو با ایسنا، درمورد واگذاری شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو توضیح داد: امور مربوط به واگذاری سه شرکت زیرمجموعه ایمیدرو درحال انجام است. نخست آلومینای ایران (جاجرم) که صد در صد سهام آن متعلق به ایمیدرو است. کارهای آن درحال انجام بوده و باید اصلاحاتی با عنایت به بندهای حسابرسی که وجود داشت صورت گیرد. همینطور قرار شد افزایش سرمایه ای را هم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشد. پیشبینی می شود پذیرش این شرکت در مهرماه و سپس عرضه اولیه شود.
شمسی افزود: شرکت بعدی زیرمجموعه ایمیدرو، فولاد آذربایجان است. مقرر است طرح فولادی میانه به فولاد آذربایجان منتقل و بعد از آن در فرابورس پذیرش شود. در این راستا جلساتی با ایمیدرو برگزار گردید و امور مربوط به آن در حال پیگیری است.
وی درمورد دیگر شرکت زیرمجموعه ایمیدرو که مقرر است واگذار شود هم توضیح داد: این شرکت که ۴۰ درصد سهام آن به نام ایمیدرو است، اپال پارسیان سنگان نام دارد. با عنایت به جلسه اخیر هیات واگذاری نام این شرکت هم در لیست شرکت های مشمول واگذاری درج شد و با همکاری با سهام دار عمده یعنی بانک پارسیان، در بورس پذیرش و تا آخر شهریور یا مهر عرضه اولیه می شود.
دو شرکت زیرمجموعه ایدرو بورسی می شوند
معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی درمورد شرکت های زیرمجموعه ایدرو هم توضیح داد: امور مربوط به واگذاری مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت لوله گستر اسفراین درحال انجام است. باتوجه به ساختار مالی که این دو شرکت داشتند، افزایش سرمایه آنها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد. یکی از این شرکت ها به ثبت رسیده و دیگری در مرحله انجام است.
شمسی افزود: ابهاماتی در صورت های مالی وجود داشت که درحال رفع شدن است و پیشبینی می شود این دو شرکت در آبان یا آذرماه پذیرش و عرضه اولیه شوند.