با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب گردید

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، طی حکمی، مهندس مسعود شفیعی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب نمود.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، طی حکمی، مهندس مسعود شفیعی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب نمود. اهم وظایف و ماموریت هایی که دکتر نوبخت برای وی بعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ابلاغ کرده، در متن حکم وی به شرح ذیل آمده است: