افزایش شانس شرکت ها برای بهره گیری از طرح سرباز فناور با ارائه اظهارنامه مالیاتی

اجاره: در اجرای طرح تسهیلات سرباز فناور شاخص هایی مانند سابقه بیمه متقاضی، مدرک تحصیلی و فروش شرکت در امتیازبندی این طرح تاثیر گذار است، ضمن آنکه برای متقاضیان طرح سرباز فناور باید نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت اقدام نمایند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بسته خدمتی تسهیلات نظام وظیفه به سه شاخه امریه در شرکت های دانش بنیان، پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان و پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و دولتی تقسیم می شود. هر ماه نزدیک به ۴۰۰ درخواست از طرف متقاضیان برخورداری از تسهیلات نظام وظیفه به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می شود.
برای سنجش و انتخاب بهترین گزینه های ممکن، یک جدول امتیازبندی در نظر گرفته شده است. شاخص هایی مانند مدرک تحصیلی متقاضی، سابقه بیمه، کارهای علمی، جوایز و میزان فروش شرکت در میزان امتیازات کسب شده توسط هر متقاضی موثر است. یکی دیگر از فاکتورهای موثر در سنجش درخواست متقاضی، اظهارنامه مالیاتی شرکت دانش بنیان است که فرد متقاضی طرح سرباز فناور، در آن مشغول به کار است. اظهارنامه مالیاتی می تواند منعکس کننده واقعی خیلی از کارهای سالانه یک شرکت باشد.
درخواست متقاضیان امریه سرباز فناور برای اعزام در آبان ماه ۱۳۹۹، بر اساس اظهارنامه سال ۱۳۹۸ آنها محاسبه می شود. تمامی شرکت ها و افرادی که مایل به اعمال اظهارنامه مالیاتی سال قبل شرکت در محاسبه امتیاز خود هستند تا ۲ شهریور ماه سال جاری برای ارسال اظهارنامه خود مهلت دارند.
همین طور بنا بر اعلام مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باتوجه به ضرورت ارسال اطلاعات هر فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ مشخص، به درخواست ها و فایل های ارسالی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی گردد. افرادی که در زمان ارسال درخواست خود فارغ التحصیل نیستند، وارد پروسه امتیازبندی خواهند شد و در صورت تایید اولیه لازم است برگ سبز خودرا در موعد مشخص ارسال نمایند.

منبع: