گمرک اطلاعیه داد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹

به گزارش اجاره گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع می رساند در فرایند ثبت پرونده ثبت سفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم گشته است. تنها کاربرانی که داری مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و پس از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند. کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را بهره برده بوده اند و قصد استفاده از صادرات خویش را دارند بایستی پرونده های خویش را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند. از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پرونده های جدید وجود نخواهد داشت.

منبع: