مقام مسئول در استان تهران خبر داد رفع بوی نامطبوع تهران تا آخر سال

معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا آخر سال معضل بوی نامطبوع استان تهران تا حدود زیادی رفع گردد و در این راه از قصور هیچ دستگاهی عبور نخواهیم کرد.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، حمیدرضا عدل در جلسه ای با مبحث رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام (ره)، تصریح کرد: رئیس جمهوری با عنایت به نگرانی هایی که از بابت تأخیر در انجام پرژه ها داشتند به سازمان برنامه و بودجه کشور دستور دادند تا آن دسته از اقداماتی که تا آخر سال مالی قابل انجام است، تأمین اعتبار کنند. این جلسه برگزار گردید تا بررسی شود که آیا دستگاه ها و نهادهای متولی آماد گی انجام کار را دارند یا نه، چه نوع اقداماتی باید صورت گیرد و چه میزان باید خودشان آورده داشته باشند و دولت در مقابل چه میزانی باید اعتبار در اختیارشان قرار دهد.
معاون فنی، امور زیر بنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: هر بخشی که بتواند تا آخر سال جاری وظیفه محوله به بخش خودش را نهایی کند از لحاظ اعتباری به آن دستگاه کمک می شود و با عنایت به اهمیت مسئله ظرف دو هفته آینده گزارش داده شود. در این نشست هر نهادی باید اعلام نماید تابحال چه اقداماتی انجام داده و الان در چه وضعیتی قرار دارد و تا آخر سال آیا می تواند وظایف محوله را انجام دهد یا نه.
وی با اشاره به اینکه اولویت ها باید در وهله نخست برای رفع مشکل مشخص شود، تصریح کرد: ما از هیچ دستگاه اجرایی به این راحتی عبور نمی کنیم؛ یک تفاهم نامه داریم و متناسب با این تفاهم نامه تأمین اعتبار کرده و نظارت می نماییم تا این پروژه صورت گیرد، در غیر این صورت گزارش آن به رئیس جمهوری داده می شود تا تصمیمات لازم در ارتباط با نهادهای مربوطه گرفته شود. تلاش ما بر این است تا آخر سال این پروژه به پایان برسد و این معضل بوی نامطبوع استان تهران تا حدود زیادی رفع گردد.
امیدداریم تا آخر سال این معضل را کنترل کنیم
همچنین مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم در این نشست اظهار داشت: از ابتدا جدیتی از جانب دولت برای رفع این معضل وجود داشت و هم اکنون هم پیگیری های شخص ر ییس جمهوری سبب تشکیل این جلسه شده تا در کمترین زمان ممکن این معضل استان تهران که مدت هاست با آن درگیر است، حل شود. تلاش ما هم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در همین راستا این است که بتوانیم با تأمین منابع مورد نیاز و همینطور منابع داخلی خود دستگاه های متولی، تا آخر سال نتایج کاملاً محسوسی را در زمینه کنترل این شرایط داشته باشیم.
وی در ارتباط با تخصیص بخشی از اعتبارات از راه منایع داخلی نهادهای پاسخگو، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بخشی از این پروژه به وظایف ذاتی نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، برمی گردد. همچون این نهادها می توان به سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و یا شرکت های آب و فاضلاب منطقه ای استان، اشاره نمود.
شفیعی تصریح کرد: بهم ریختگی در توسعه آن منطقه و بارگذاری جمعیت و فعالیت زیادی در محدوده فرودگاه امام (ره)، سبب شده که بعضی از فعالیت ها از کنترل بیرون بروند و فعالیت جلوتر از اقدامات کنترلی صورت بگیرد؛ در واقع همه تلاش ما این است که این تعادل را برقرار نماییم.