گمرک تشریح کرد: صادرکنندگان چگونه رفع تعهد ارزی کنند؟

به گزارش اجاره گمرک ایران، راهکارهای رفع تعهد ارزی را برای صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، گمرک ایران در اطلاعیه ای خطاب به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ۴ نکته را برای نحوه رفع تعهد ارزی اعلام نمود که به شرح زیر است:
_ چنانچه کارت بازرگانی شما به علت عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است به منظور رفع تعلیق با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران رجوع کنید.
_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران رجوع کنند. در صورت عدم رجوع تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
_ صادرکنندگان تولیدی که دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران رجوع کنند. در صورت عدم رجوع تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران رجوع کنند. در صورت عدم رجوع تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.