پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه: مولدسازی دارایی ها در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شود

اجاره: رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بودجه ۱۴۰۰، افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولد سازی دارایی ها و مدیریت هزینه ها بوسیله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را پیشنهاد کرد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ عصر روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد که تصمیمات نهایی آن، جهت تصویب به شورای اقتصاد و نهایتاً هیأت وزیران در هفته جاری ارائه خواهد شد. در ابتدای این جلسه حمید پورمحمدی قائم مقام ستاد تدوین بودجه از اعضا خواست تا متناسب با سال آخر دولت دوازدهم و روی کار آمدن مجلس یازدهم، نهایت کوشش خودرا به کار بندند تا لایحه ای وزین و در شأن دولت، در موعد مقرر (۱۵ آذرماه) به مجلس ارائه شود. بعد از ارائه گزارشی از طرف رحمتی رئیس امور اقتصاد کلان در این نشست، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آنچه که در بودجه ۱۴۰۰ باید مورد توجه قرار گیرد را برشمرد و اضافه کرد: در این گزارش باید آثار تحریم اول و دوم مقابل کشور را نشان دهیم. اینکه در تحریم اول، کشور چه امکاناتی داشت و در تحریم دوم با چه مواردی روبرو بودیم و چه کمبودهایی داشتیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: در شرایط رکود تورمی، باید دو نوع سیاست «مالی انبساطی» را برای رکود و سیاست «پولی انقباضی» را برای بخش های منجر به تورم در نظر بگیریم. نوبخت دو پیشنهاد را در ادامه بیان کرد که در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد توجه قرار گرفته بود. نخست افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولد سازی دارایی ها و دوم مدیریت هزینه ها بوسیله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد. وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور پیرو فرمان رهبری، برنامه اصلاح ساختار بودجه را به شورای سران سه قوه ارائه نمود؛ افزود: می کوشیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را برمبنای اصلاح ساختار بودجه تدوین نماییم.

منبع: