مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری خبر داد مدیریت غیرمستقیم سهام سهامداران عدالت فوت شده

به گزارش اجاره مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری اظهار داشت: وراث آندسته از سهامداران عدالتی که فوت کرده اند، عملا سهام داران شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند بود و مشمول روش غیر مستقیم هستند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، محمدجواد فرهانیان درباره آخرین اقدامات واگذاری سهام عدالت اموات اظهار داشت: قسمتی از اقدامات، فراهم شدن زیرساخت ها برای واگذاری الکترونیک این سهام به وراث است و بخشی دیگر، پیوستن دو سازمان، دستگاه قوه قضاییه و شرکت سپرده گذاری مرکزی به همدیگر است. وی با اعلان اینکه عمده اقدامات زیرساختی، انجام شده اما پیوستن دو دستگاه به یکدیگر، زمان بر است، اظهار داشت: نمی خواهیم مردم را در وضعیت اضطرار قرار دهیم و پیشنهاد ما به همه مردم این است تا فراهم شدن زیرساخت ها، اقدامات مربوط به انحصار وراثت را انجام دهند. مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری اظهار داشت: طبق مصوبات، مالیات سهام عدالت وراث هم بخشیده شده است. فرهانیان درباره زمان انتقال سهام عدالت اموات به وراث اضافه کرد: این مساله بستگی به آماده بودن دو دستگاه دارد البته شرکت سپرده گذاری مرکزی، کارهای زیادی دراین زمینه انجام داده است. وی اظهار داشت: وراث سهام عدالت اموات، عملاً سهام داران شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند بود و مشمول روش غیر مستقیم هستند چونکه کسی روش مدیریت سهام را برای آنها انتخاب نکرده است؛ بدین سبب کسی بازنده نیست. مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری اشاره کرد: نمی توانیم قولی بدهیم، اما شاید برای این دسته از افراد، روش جدیدی انتخاب گردد تا بتوانند سهام به ارث رسیده را مدیریت کنند، اما هم اکنون برداشت ما این است که همه کسانی که میراث دار سهام عدالت متوفیان هستند روش غیرمستقیم را انتخاب کردند. فرهانیان با اعلان اینکه در ۱۰ سال قبل حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از سهام داران عدالت فوت شده اند، اظهار داشت: عمده متوفیان سهام عدالت از استان تهران هستند.

منبع: