استخدام ۵۹ کارشناس سازمان برنامه و بودجه از راه آزمون استخدامی

به گزارش اجاره سازمان برنامه و بودجه کشور ۵۹ نفر از واجدین شرایط را بعد از کسب موفقیت اولیه در آزمون کتبی استخدامی به صورت پیمانی استخدام می کند.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، با عنایت به نقش حاکمیتی این سازمان در نظام جمهوری اسلامی ایران همچون «تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کشور»، «تهیه و تنظیم بودجه سنواتی»، «رصد اقدامات انجام شده در چارچوب قوانین بالادستی همچون مصوبه شماره ۷۹۲۰۵۴ مورخ ۹۵.۷.۲۷ شورایعالی اداری کشور» و با توجه به ضرورت به کارگیری نیروی انسانی متخصص و توانمند و مؤمن به نظام در چارچوب اهداف شایسته گزینی، در نظر است برای خدمت در ستاد مرکزی و در چارچوب مشاغل کارشناسی تعداد ۵۹ نفر از واجدین شرایط را بعد از کسب موفقیت اولیه در آزمون کتبی به صورت پیمانی استخدام نماید. این آزمون با عنوان «هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، سال ۱۳۹۹» از جانب سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد. واجدین شرایط را بعد از کسب موفقیت اولیه در آزمون کتبی و بعد از مصاحبه عمومی و تخصصی، معاینات پزشکی و گزینش، به صورت پیمانی استخدام خواهند شد. افراد علاقمند واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و شرکت در آزمون فوق الذکر تا تاریخ ۹۹.۶.۲۹ به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و یا امور منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور (جهت راهنمایی) رجوع نمایند.

منبع: