وزیر اقتصاد: بیمه هوشمند اجرایی شود

به گزارش اجاره وزیر اقتصاد اظهار داشت:  انتظار می رود با پیشبرد بیمه هوشمند، هر فرد با در اختیار داشتن یک کارت هوشمند، بتواند بیمه نامه متناسب با شرایط شغلی و زندگی خویش را انتخاب و از مزایای آن بهره مند شود.
به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، اظهار داشت: انتظار می رود با پیشبرد بیمه هوشمند، هر فرد با در اختیار داشتن یک کارت هوشمند بدون احتیاج به ارتباط چهره به چهره، بتواند بیمه نامه متناسب با شرایط شغلی و زندگی خویش را انتخاب و از مزایای آن بهره مند شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی، اضافه کرد: خوشبختانه صنعت بیمه از سال ۱۳۹۷ جهش قابل توجهی را شروع کرده است که حالا شاهد نتایج مثبت آن هستیم اما باید با برنامه، تلاش ها بگونه ای ساماندهی گردد که فاصله با سایر کشورها به سرعت کاهش پیدا کند. وی بیان داشت: با عنایت به عملکرد خیلی خوب صنعت بیمه در سیل سال ۱۳۹۸، امیدواریم با تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، بتوانیم از ظرفیت های صنعت بیمه در پذیرش ریسک های طبیعی بهره مند شویم. دژپسند با اشاره به اهمیت بیمه های مسئولیت در زندگی روزمره و کاری افراد جامعه، اظهار داشت: بیمه مسئولیت یکی از مؤلفه های بسیار مهم، برای یک اقتصاد رو به رشد است و باید بر روی این بیمه نامه، کار بیشتری شود و راهکارهای مناسب انتخاب و عملیاتی شود. همینطور وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت معرفی کاراتر بیمه زندگی به مردم و عرضه مزایای آن اظهار داشت: صنعت بیمه باید با مطالعه و بررسی رشته های جدید بیمه ای در دنیا، آنها را بومی سازی کرده و خدمات مربوط را به مردم عرضه نماید. دژپسند اضافه کرد: صنعت بیمه با احساس مسئولیت در دوران همه گیری کرونا، برای پشتیبانی از کسب و کارها با طراحی «بیمه نامه تعطیلی کسب و کار به علت اپیدمی و پاندمی» اقدام خوبی انجام داده است، به نحوی که کسب و کارها می توانند خویش را از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان درآمد در روز برای حداکثر یک دوره شصت روزه، بیمه کنند. با عنایت به اهمیت این نوع خدمات بیمه ای در این شرایط، لازم است که اطلاع رسانی مناسب در این حوزه، در دستور کار صنعت بیمه قرار گیرد. حق بیمه این بیمه نامه برای مدت یکسال از ۲۱۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و هشتصد هزار تومان متغیر است و پوشش بیمه ای این بیمه نامه نیز، کسب و کارها را از حداقل ۳۰ میلیون تومان تا ۷۲۰ میلیون تومان تحت پوشش قرار می دهد.

منبع: