در گزارش اجاره مطرح شد دولت به بیمه گری خود در بازار سهام ادامه داد

به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه کارشناسان مدتها قبل علاوه بر هشدار خطر ریزش بورس، سفارش هایی به دولت ارائه کرده بودند، اظهار داشت: تزریق پول بانک ها و حقوقی ها به بورس، موجب رشد تقاضا می شود.
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت نوسانات بورس، اظهار داشت: نوسانات اساساً جزو خاصیت های هر بازار و بطور خاص بازار سهام است اما در کشور ما دو عامل، این نوسانات را تشدید می کند. عامل اول، فقدان قوانین تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات می تواند نقش نوسان گیر را در بازار ایفا کند. عامل دوم نیز حجم بالای نقدینگی سرگردان در بازار است. این دو عامل سبب می شوند، بازار به علت هیجانات، گرفتار تلاطم های شدید شود. بدین سبب با عنایت به وجود این دو عامل، نوسانات بازار سهام، طبیعی است. وقتی نقدینگی در حساب ها وجود دارد و ابزارهای تنظیمی نیز وجود ندارد پول ها به بورس هجوم آورده و بازار را گرفتار نوسان می کند. وی در عین حال اظهار داشت: ضعف حکمرانی در بورس و اقتصاد کشور نیز در نوسانات اخیر بورس تأثیر ویژه ای داشته است. عضو اندیشکده حکمرانی شریف اظهار نمود: افت بازار سهام تأثیری در فعالیتهای بخش حقیقی نداشته است. بدین سبب نباید نگران باشیم که رشد اقتصادی یا تولید ما گرفتار مشکل شود بلکه تنها یک بازتوزیع ثروت رخ داده و یک اتفاق منطقی در بازار بوده و این اتفاق بیش از اندازه در کشور بزرگ شده است.دولت به سفارش های نامه ۲۵ نفر توجه نکرداین کارشناس اقتصادی درباره نامه ۲۵ نفر کارشناس مالی که تیرماه خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و بعضی از معامله گران بازار سهام، نامه مذکور را عامل افت شاخص معرفی می کنند، اظهار داشت: بنده جزو امضاءکنندگان نامه مذکور نبودم اما درباره آن باید بگویم این نامه ها جزئیات زیادی دارد که درست یا غلط بودن آن به اصل مطلب ارتباطی ندارد. یعنی ممکنست در این نامه نکاتی درباره ارتباط بازار و تورم ذکر شده باشد؛ این مساله چه صحیح باشد چه نباشد اینکه بازار بورس این رابطه را با تورم دارد یا ندارد مسئله ما نیست. محور و مساله اصلی نامه این بود که در وهله اول بازار با این رشدی که داشت، بازار پر ریسکی شده بود؛ محور دوم نامه این بود که در این بازار پرریسک دولت نباید نقش بیمه گر را ایفا می کرد. این دو نکته ای بود که در نامه اخیر مورد توجه قرار گرفت. دولت به این سفارش ها عمل نکرد و این بازار رشد زیادی را تجربه نمود تا بالاخره در یک نقطه ای افت کرد. وی با اشاره به حملاتی که مدتی قبل به امضاءکنندگان این نامه شد، اظهار داشت: به نظر بنده با وجود حملات غیر منصفانه ای که به نویسندگان آن نامه شد، تجربه نشان داد که سخن آنها، سخن صحیحی بوده است. اینکه خطر سقوط وجود دارد درست بود و دولت باید به سفارش های آنها توجه می کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عده ای معتقدند سقوط بورس مربوط به نامه ۲۵ اقتصاددان بوده است، اظهار داشت: به نظر بنده این سخن نادرست است. چونکه این نامه یک الی دو ماه قبل از سقوط شاخص نوشته شد و اینکه از بین این همه صحبتی که در فضای رسانه مطرح می شود، آن نامه بخواهد موجب ریزش بورس شود، صحبت اشتباهی است. برخی معتقدند چون دولت به آن سفارش ها عمل کرد بورس افول کرد. در مقابل این افراد باید گفت به کدامین سفارش آن نامه عمل شده که بخواهیم آنرا بعنوان عامل ریزش شاخص معرفی کنیم؟وی افزود: برخی دیگر نیز می گویند کسانی که این نامه را نوشته اند چرا فلان وقت درباره مسکن یا ارز نامه ننوشته اند. در پاسخ به این افراد نیز باید گفت اولاً این سخن اشتباه است چونکه بعضی از این افراد در ارز و مسکن هم اظهار نظر کرده اند ثانیا قرار بر این نیست که تا هر اتفاقی رخ می دهد عده ای درباره آن نامه بنویسند بلکه درباره بورس دغدغه ای برای این عزیزان پیش آمد و درباره آن اظهار نظر صورت گرفت.بازار به روند اصلی خود بازخواهد گشتزمانیان اظهار داشت: باوجود همه فراز و فرودهای اخیر، بازار سهام به روند اصلی خود بازخواهد گشت. وی درباره اینکه چرا باوجود افت حدود ۶۰۰ هزار واحدی شاخص، شاهد کاهش قیمت ارز و تورم نیستیم، اظهار داشت: در ادبیات اقتصاد سازوکارهای متفاوتی وجود دارد اما اینکه کدامیک از این سازوکارها هم اکنون پیاده شده است، مسئله پیچیده ای است. نکته قابل توجه درباره رابطه رشد بورس و تورم این است که اگر رشد بورس موجب بالارفتن تورم شد، افول بورس موجب بازگشت آنها نمی گردد. در رشد و افول سازوکارهای مختلفی درکار هستند که لزوماً یکسان نیستند.رشد بورس موجب افزایش تقاضا در بازارهای دیگر می شودزمانیان افزود: دارایی ها ابزارهایی هستند که می تواند سبب شوک قیمتی در بقیه بازارها شوند. فرض کنید من یک دارایی دارم و این دارایی به حدی باارزش شده است که می خواهم آنرا بفروشم و خودرو بخرم. ممکنست با فروش یک میلیون سهم بتوانم خودرویی را بخرم اگر قیمت سهم سه برابر شود من با فروش ۳۰۰ هزار سهم می توانم همان خودرو را بخرم. بدین سبب وقتی که سهم متورم می شود افراد به آسانی با مبادله حجمی از سهم می توانند مقادیر زیادی از تقاضای دارایی را به بازارهای دیگر تحمیل کنند و در واقع این سهم ها ابزار خوبی می شود که در بازارهای دیگر تقاضا ایجاد کند. وی بیان داشت: در شرایط فعلی که افراد مایلند سهم های خودرا بفروشند و از بازار خارج کنند اگر قیمت سهم بالا باشد و ما نیز به اندازه کافی خریدار در بازار بورس ایجاد نماییم یعنی با اجبار حقیقی ها به خرید، سهم را نقد نگه داریم عملاً ابزار انتقال تقاضا به بازارهای دیگر را فراهم نموده ایم؛ یعنی هر شخصی می تواند سهم های گران خودرا بفروشد و وارد بازارهای دیگر کند، این مکانیزمی است که نگران کننده است.راهکار برون رفت از شرایط فعلی / ‏‬دولت پول تزریق نکنداین کارشناس اقتصادی درباره راهکار برون رفت از وضعیت فعلی، اظهار داشت: هم اکنون باید یا اجازه دهیم سهم به قیمت منطقی خودش برسد یا اگر با دامنه نوسان آنرا بالا نگاه داشتیم نباید پولی را به بازار تزریق نماییم که هر کس بتواند به آسانی در قیمت بالا سهمش را بفروشد. اگر این نقدینگی را وارد می نماییم باید دامنه نوسان را بیشتر نماییم که افراد پول را به این سادگی نتوانند به بازار دیگری وارد کنند. وی تصریح کرد: این برنامه دولت که در نظر دارد از صندوق توسعه ملی و الزام افراد حقوقی و … پولی را به بورس تزریق کند که بازار را بالا نگه دارد کار خطرناکی است چونکه به آسانی در بازارهای دیگر تقاضا ایجاد می شود و به آنها شوک قیمتی وارد می شود. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی برای تخصیص به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همین طور الزام به نقش آفرینی شرکت های حقوقی همچنان نقش بیمه گر را برای بازار سهام ایفا می کند.

منبع: