تمدید ثبت سفارش کالا بطور مشروط حذف شد

به گزارش اجاره معاون فنی گمرک از حذف تمدید ثبت سفارش کالاها به صورت مشروط اطلاع داد.
مهرداد ارونقی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه قبل از این مذاکراتی بین گمرک و وزارت صمت در ارتباط با غیرضروری بودن تمدید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی صورت گرفته بود، اظهار نمود: به وزارت صمت اعلام نموده بودیم که توجه به اینکه ترخیص اقلام مشمول گروه یکم کالایی مشمول ستاندن و ارائه مجوزهای قانونی مختلف بوده و سازمان های متولی صدور مجوزهای قانونی، در هنگام بررسی موضوع جهت صدور مجوزهای مربوطه، ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی مطالبه می کنند، این امر تسهیلات ارائه شده دراین زمینه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بدین جهت ثبت سفارش معتبر از نظر زمانی برای گروه کالایی اولویت اول الزامی نیست.
وی اظهار داشت: بر این اساس از وزارت صمت درخواست شد که در امتداد تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و حتی مواد اولیه واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروکراسی زائد اداری و ایستایی های بوجود آمده در صورت صلاحدید، با موضوع عدم نیاز به تمدید ثبت سفارش در گروه کالایی مورد نظر موافقت شود.
معاون فنی گمرک با اشاره به مصوبات اخیر سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی در ارتباط با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده، اظهار داشت: در جریان مذاکرات صورت گرفته و باتوجه به موافقت وزارت صمت و بانک مرکزی در ارتباط با موضوع مربوط به عدم نیاز به تمدید ثبت سفارش کالاها به صورت مشروط نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.
ارونقی توضیح داد: بر این اساس قرار شد تا درباب کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت سفارش دارای قبض انبار باشند اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی بدون تمدید ثبت سفارش بلامانع باشد.
او تصریح کرد: در صورت داشتن اعلامیه تامین ارز (کد رهگیری) جهت ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت سفارش این کالاها نیست.
گفتنی است؛ هم اکنون حدود ۳.۵میلیون تن کالای اساسی و حدود ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی که عمده آنرا مواد اولیه و کالاهای واسطه ای می سازند و بیش از ۲۵ هزار کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در گمرکات کشور دپو شده که طی سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور و بازدید وی از بنادر تصمیماتی در ارتباط با ترخیص سریع این کالاها اتخاذ و به زودی با ابلاغ مصوبات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

منبع: