در ۶ ماهه نخست سال جاری انجام شد تجارت بیش از ۳۰ میلیارد دلاری کشور

به گزارش اجاره رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: مبادلات تجاری ۶ ماهه سال جاری ایران با کشورهای خارجی به ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار رسید.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول امسال، اظهار داشت: مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار و ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسید. سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همین طور بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در طول این مدت، بیش از ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن و به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بود که بنزین همچنان در صدر کالاهای صادراتی کشور در نیمه نخست امسال قرار دارد و پلی اتیلن، گرید فیلم، متانول و اوره پس از بنزین ۴ قلم نخست کالای صادراتی کشور بودند. وی درباب مقاصد صادراتی کشور هم افزود: پنج کشور عمده صادراتی ایران در نیمه نخست سال، به ترتیب چین با ۱۳ میلیون و ۱۱۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار و سهم ۲۷.۳ درصدی، عراق با ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار و سهم ۲۱.۹ درصدی، امارات متحده عربی با ۷ میلیون و ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار و سهم ۱۴.۲ درصدی، افغانستان با ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار و سهم ۸.۱ درصدی و ترکیه با یک میلیون و ۴۴۹ هزار تن به ارزش ۷۳۱ میلیون دلار و سهم ۵.۳ درصدی بودند. میراشرفی اشاره کرد: مجموع صادرات کشور با این ۵ مقصد، ۱۰ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار است که از لحاظ وزنی بیش از ۷۲ درصد و از لحاظ ارزش بیش از ۷۴ درصد صادرات را به خود مختص کرده است. واردات کالا از کشورهای خارجی نیز طی پنج ماهه نخست امسال به ۱۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تن به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار رسید. چین با صدور ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار و سهم ۲۵.۶ درصدی، امارات متحده عربی با صدور دو میلیون و ۱۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۳ درصدی، ترکیه با صدور ۲ میلیون و ۴۰۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸ درصدی، هند با صدور یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۷ میلیون دلار و سهم ۶.۵ درصدی و آلمان با صدور ۷۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۳۵ میلیون دلار و سهم ۵ درصدی، پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بودند که جمعاً ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاربه کشورمان کالا صادر کردند که از لحاظ وزنی حدود ۵۳ درصد و از لحاظ ارزش حدود ۷۰ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. رئیس کل گمرک ایران همین طور اظهار داشت: با اصلاح ورود کالاها به کشور، بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی، کالای اساسی است و مابقی نیز عمدتاً مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و اجزای تولید هستند.

منبع: