اوضاع قیمت و موجودی برنج های وارداتی و داخلی

اجاره: گزارش های رسمی از این حکایت دارد که قیمت برنج وارداتی ۱۰۹ درصد نسبت به شهریور ماه پارینه گران شده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برنج در ماه های گذشته قیمت این کالا در بازار رو به افزایش رفت و البته فعالان بازار در کنار اثر حذف ارز دولتی گره های مربوط فه ترخیص این کالا از گمرک و بنادر را در افزایش قیمت موثر دانستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار قیمت برنج وارداتی بطور متوسط در شهریور ماه امسال به ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده که حداقل قیمت آن ۱۷ هزار ۲۰۰ و حداکثر آن تا ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
در حالی برنج خارجی در مرداد ماه سال قبل تا ۹۰۰۰ تومان در بازار عرضه می شد که در شهریور امسال نسبت به پارینه بیش از ۱۰۹ درصد افزایش قیمت دارد. قیمت برنج وارداتی در مقایسه با مرداد ماه سال جاری که بطور متوسط ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده نیز بیش از چهار درصد افزایش دارد.
اما در کنار تغییر ارز ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی که بیش از ۲۰ هزار تومان در هر دلار است، ماجرای برنج های وارداتی به نحوه ترخیص آن نیز گره خورده بود؛ بطوریکه هم اکنون حدود ۲۳۰ هزار تن برنج در گمرک و بنادر موجود است که به سبب مشکل تامین ارز امکان ترخیص پیدا نکرده بودند تا اینکه در اول شهریور ماه ممنوعیت فصلی واردات برنج شروع شده و تا آذر ماه نیز ادامه دارد.
با این وجود باتوجه به نیاز بازار و ایجاد تعادل رایزنی هایی برای ترخیص برنج های وارداتی به صورت مشروط صورت گرفت و بتازگی قرار شد برمبنای مصوبه ای که از طرف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده ۸۰ میلیون دلار جهت تخصیص ارز به برنج هایی که به صورت درصدی ترخیص شده اند اختصاص یابد.
اما در ارتباط با وضعیت قیمت برنج های ایرانی نیز گزارش مرکز آمار نشان میدهد که قیمت هر کیلو از این برنج در شهریور پارینه ۲۳ هزار ۴۰۰ تومان بوده که به ۲۷ هزار تومان در مرداد ماه امسال و بطور متوسط ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو در شهریور رسیده است.
حداقل قیمت برنج ایرانی در شهریور ماه سال جاری ۲۳ هزار و ۶۰۰ و حداکثر آن ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان گزارش شده که نشان میدهد قیمت برنج ایرانی در مقایسه با مرداد ماه امسال دو درصد و شهریور پارینه ۱۷.۵ درصد افزایش دارد.

منبع: