در تابستان امسال؛ کاهش جمعیت فعال نرخ بیکاری را به ۹ و نیم درصد تنزل داد

اجاره: بر طبق اعلام مرکز آمار ۹٫۵ درصد جمعیت فعال کشور در فصل تابستان سال بیکار بوده اند که نسبت به فصل مشابه سال قبل، یک درصد کاهش یافته است؛ این کاهش ناشی از کاهش جمعیت فعال بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار، در تابستان سال جاری جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش روبه رو شده است که این کاهش در مقایسه با فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت کمتری برخوردار بوده است. به عبارت دیگر اثر منفی ویروس کرونا بر فاکتورهای نیروی کار کشور در فصل تابستان در قیاس با فصل بهار تا حدی تعدیل شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان میدهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آنست که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۱.۰ درصد کاهش یافته است. در تابستان ۱۳۹۹، به میزان ۴۱.۸ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آنست که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان۱۳۹۸) ۳.۱ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و دویست و ده هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان میدهد که در تابستان ۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۸.۱ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود مختص کرده است. در رتبه های بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۴ درصد و کشاورزی با ۱۸.۵ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آنست که ۲۳.۱ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۹ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۸)، ۳.۰ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در تابستان۱۳۹۹، ۱۶.۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالیست که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، به میزان ۱.۰ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر نشان میدهد که در تابستان ۱۳۹۹، ۹.۳ درصد جمعیت شاغل، به دلیلهای اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…) کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالیست که ۳۶.۰ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، ۴۹ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

منبع: