نسبت به مردادماه؛ صادرات غیرنفتی در شهریورماه ۲۴ درصد افزایش یافت

سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت خارجی کشور در شهریورماه، از رشد ۲۴ درصدی صادرات در این ماه نسبت به مرداد از لحاظ ارزش حکایت دارد.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، سید روح اله لطیفی، تصریح کرد: از کل تجارت ۱۱ میلیون تنی، ۸ میلیون و ۲۵۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار شامل صادرات و دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار سهم واردات بوده است. وی ادامه داد: صادرات کشور در شهریور ماه سال ۹۹ نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی ۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۴.۵ درصد رشد داشته است که این خود نشان عادی شدن تجارت بعد از بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد. لطیفی در مورد پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی اظهار داشت: چین با دو میلیون و ۲۶۷ هزار تن و ارزش ۶۶۹ میلیون دلار مقصد نخست، عراق با یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن و به ارزش ۵۶۵ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن و به ارزش ۳۷۹ میلیون دلار، افغانستان با ۷۰۴ هزار تن و به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار و ترکیه با ۳۸۰ هزار تن و ارزش ۲۱۸ میلیون دلار به ترتیب مقاصد اصلی صادرات کالای ایرانی در شهریور ماه بودند. دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اضافه کرد: بیشتر از ۷۲ درصد وزن و ۷۶ درصد ارزش کالاهای صادراتی کشور در شهریور ماه به این پنج کشور اختصاص دارد. سخنگوی گمرک در مورد واردات در شهریور ماه تصریح کرد: واردات کالاهای مورد نیاز کشور که عمدتاً کالای اساسی و نهاده ها و ماشین آلات تولید است در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است. وی در مورد پنج کشور طرف معامله کشورمان برای واردات کالا اظهار داشت: امارات متحده عربی با ۳۹۶ هزار تن و ارزش ۷۷۵ میلیون دلاری در جایگاه نخست، چین با ۲۶۲ هزار تن به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار در جایگاه دوم، ترکیه با ۳۰۵ هزار تن به ارزش ۳۳۹ میلیون دلار در جایگاه سوم، آلمان با ۲۲۶ هزار تن به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار در جایگاه چهارم و هند با ۱۷۶ هزارتن کالا به ارزش ۱۵۶ میلیون دلار در جایگاه پنجم قرار دارد. لطیفی اضافه کرد: بیشتر از ۵۰ درصد وزن و ۷۱ درصد ارزش کالاهای وارداتی به این پنج کشور اختصاص دارد. سخنگوی گمرک در انتها خاطرنشان کرد: با وجود دشواری های ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و فراگیری بیماری کووید ۱۹، عملکرد تجاری کشور در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور سال ۹۸، در حوزه صادرات کاهش ۵.۴ درصدی ارزش و ۱۱ درصدی وزنی و در حوزه واردات هم افزایش ۶.۶ درصدی وزن و کاهش ۱۵ درصدی ارزش را شاهد می باشیم در صورتیکه آمار ۶ ماهه حاکی از کاهش ۳۴ درصدی ارزش و۳۳ درصدی وزن صادراتی و کاهش ۱.۲ درصدی وزن و ۲۱ درصدی ارزش وارداتی است که این نشانگر بهبود تجارت کشور بعد از دوره ای رکود به علل موصوف است.