پیشنهاد نماینده تهران برای تامین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد استفاده از معوقات مالیاتی کارت های بازرگانی بمنظور تامین قسمتی از منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی با بهره گیری از کالابرگ را ارائه نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اینکه طبق گزارش معاونت نظارت و بازرسی وزارت صمت منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰، معوقات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی در مجموع ۲۸هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ حدود ۹ ه. م. ت مربوط به اصل مالیات متعلقه و مبلغ ۱۹ ه. م. ت مربوط به جرائم است؛ در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«چالش جدی مجلس و دولت، نحوه تدارک ۳۰ ه. م. ت. منابع مالی ‎طرح تامین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیک است، در حالی که فقط یک قلم از معوقات مالیاتی در رابطه با کارت های بازرگانی ۲۸ ه. م. ت است.
کمیسیون های بودجه و اقتصاد می توانند دولت را مکلف به تامین قسمتی از منابع مورد نیاز از این محل کنند.»
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دو فوریت طرح تامین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی دو هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی مجدد جزئیات آن و تفاهم دولت و مجلس برای تامین منابع مالی این طرح که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.