جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر

به گزارش اجاره مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر را تشریح نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، میرحسین شکوهی در یک برنامه تلویزیونی درباره ملاک تخصیص ارز به کالاهای وارداتی با اعلان اینکه بانک مرکزی تابع مقررات وزارت صمت است و تخصیص ارز بر طبق اولویتی که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار گرفته انجام می شود، اظهار نمود: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چونکه در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانکهای عامل نیست.
وی ادامه داد: اگر محدودیتی از جانب وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام گردد، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، می گیرد. مگر اینکه مطابق قانون، کالا پیش از ممنوعیت ها وارد کشور شده باشد که در این صورت بر طبق تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام می نماییم.
شکوهی افزود: مسئول تامین ارز درباب کالاهایی که با نرخ ترجیهی یعنی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، بانک مرکزی است که باتوجه به منابع ارزی دولت تامین ارز کند اما اولویت ها را وزارت صنعت مشخص می کند که این ارز به چه ثبت سفارش هایی باید تخصیص پیدا کند.
این مسئول اشاره کرد: بر طبق قانون، بانک مرکزی موظف است بر طبق فهرست اعلامی وزارت صمت تامین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی اولویتی است که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار می گیرد.
وی درباره تامین ارز کالاهای دپو شده در بنادر نیز اظهار داشت: سه فهرست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد، یک فهرست بیش از ۸۰ میلیون یورو بود که آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم.
شکوهی اضافه کرد: یک فهرست ۷۵ میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام گردید که ۱۹ مورد در گذشته تخصیص داشت و ۴۵ مورد تخصیص یافت که در مجموع ۶۴ میلیون یورو تایید شده و ۱۱ میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند.
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی افزود: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز ۱۳۷ میلیون یورو اعلام شده بود که برای ۱۲۲ میلیون یورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر کردیم و فهرست به بانکهای عامل اعلام شده است.
او در آخر اشاره کرد: بانکهای عامل به شرطی که اسناد توسط واردکننده ارائه شود، موظفند ظرف مدت یک هفته، کد رهگیری را صادر کنند و در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار دهند.