معاون بانک مرکزی مطرح کرد؛ تغییر اندک کارمزد خدمات بانکی بعد از ۱۰ سال

معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی با اشاره به اینکه تصویب نرخ کارمزدها به چند ماه قبل بازمی گردد، اظهار داشت: مالیات بر تراکنش سابقه موفقی در دنیا ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی از تغییر اندک کارمزد خدمات بانکی بعد از ۱۰ سال اطلاع داد و اظهار داشت: این تغییرات ارتباطی با طرح مجلس در مورد مالیات بر تراکنش ها ندارد. وی با اشاره به اینکه تصویب نرخ کارمزدها به چند ماه قبل باز می گردد، اضافه کرد: مالیات بر تراکنش سابقه موفقی در دنیا ندارد.