تولید پوشش اپوکسی خودترمیم شونده کاربردی در زیر آب برای مقابله با خوردگی

به گزارش اجاره محققان دانشگاه های حکیم سبزواری، صنعتی اصفهان و دانشگاه میلان ایتالیا در پژوهشی بین المللی، پوشش اپوکسی خودترمیم شونده با قابلیت عملکرد در زیر آب تولید کردند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری و مشاور این طرح اظهار داشت: پوشش های پلیمری به صورت گسترده ای برای کاهش هزینه های خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند، اما به علت ماهیت ترد این مواد و وجود نقص در ساختار آنها، این دسته از مواد مستعد رشد ترک و در نتیجه کاهش عملکرد ممانعتی خود هستند.
وی ادامه داد: برای غلبه بر این چالش، مواد خود ترمیم شونده از سال ۲۰۰۱ توجه جامعه علمی بین الملل را در جهت توسعه موادی با عملکرد بهتر، طول عمر بیشتر، هزینه تعمیر و نگهداری کمتر و ضریب اطمینان بالاتر را به خود جلب کرده است.

دکتر اسمعیلی نیسیانی افزود: اما اغلب پوشش های خودترمیم شونده دارای عملکرد در شرایط واقعی (دمای پایین و زیر آب) نیستند و عامل ترمیم توانایی چسبندگی مناسب به زیر لایه فلز و ماتریس پلیمری را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در این پژوهش از راه استفاده از عامل ترمیم ایزوسیانات و پلی آمین قابلیت واکنش ترمیم بسیار سریع و از راه اصلاح شیمیایی عامل ترمیم با مولکول کاتکل صدف دریا، قابلیت ترمیم در زیر آب و با چسبندگی بالا با زیر لایه فلزی در پوشش اپوکسی بوجود آمد.
بر مبنای اعلام روابط عمومی وزارت علوم، نتایج این پژوهش در Journal of Materials Science با ضریب تأثیر (IF: 3.553) منتشر شد.

منبع: