انتشار فراخوانی برای ارتقاء ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

به گزارش اجاره اینوتن (InnoTEN) بعنوان یکی از برنامه‎ های ستاد توسعه فناوری نانو است که اخیرا چالشی برای ارتقاء ستاپ های آزمایشگاهی به تجهیزات تجاری به راه افتاده است و علاقه مندان می توانند برای مشارکت در این رویداد تا اول اسفندماه سالجاری طرح های خویش را در این حوزه عرضه کنند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پیشرفت در حوزه فناوری نانو که از اولویت های کشور طی سالهای اخیر به شمار می آید، مستلزم توسعه ی تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز این حوزه و ایجاد توانمندی برای ساخت است. در جهت تحقق این هدف، واحد تجهیزات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با رویکرد پشتیبانی از ایده ها و طرح های ساخت تجهیزات و ماشین آلات در رابطه با این حوزه شکل گرفته است. این واحد تلاش دارد تا از راه پیوند ایده ها، طرح های نوآورانه و توانمندی های صنعتی حوزه فناوری نانو به چرخه تولید، نیازهای مختلف بخش های پژوهشی و صنعتی را مرتفع کند.
در این راستا اینوتن چالشی را برای ارتقاء ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری آغاز و فراخوانی به منظور پشتیبانی از ارتقا و تبدیل ستاپ های آزمایشگاهی برآمده از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی به تجهیز تجاری، به دنبال توسعه و بومی سازی تجهیزات راهبردی حوزه فناوری نانو منتشر نموده است.
از آنجایی که تجهیزات در رابطه با حوزه فناوری نانو مطابق با استاندارد ISO/TS ۱۸۱۱۰ به دو دسته تجهیزات تولید نانومواد (نانوذره، نانوپودر، نانوساختار و …) و تجهیزات مشخصه یابی نانومواد (تجهیزاتی که برای تعیین اندازه، مورفولوژی، جنس و فاز جزء نانومتری هم مورد استفاده قرار می گیرند) تقسیم می شوند، تنها آن دسته از ستاپ های آزمایشگاهی مشمول دریافت حمایت می شوند که در یکی از دو دسته تجهیز نام برده جای بگیرند.
ملاحظات فنی در نظر گرفته شده در این چالش شامل “مطابقت با استاندارد موجود در حوزه تجهیزات در رابطه با فناوری نانو”، “مورد استفاده قرار گرفتن یک نمونه از ستاپ ساخته شده”، “فاقد نمونه تجاری سازی شده داخلی”، “دارا بودن قابلیت ارتقا و تبدیل شدن به تجهیز تجاری (قابلیت پکیج شدن، دارا بودن اتوماسیون، تکرارپذیری نتایج و …)”، “قابلیت ارتقاء از تولید در مقیاس آزمایشگاهی به نیمه صنعتی و صنعتی ستاپ های تولید نانومواد”، “دارا بودن بازار قابل توجه” و “دارا بودن هسته فناور، شرکت ثبت شده (حقوقی)” می شود.
در این مرحله، شرکت کنندگان می بایست طرح مفهومی خویش را در چارچوبی که در اختیار آنها قرار گرفته است، مدون و سپس از راه سامانه به صورت آنلاین ثبت کنند.
در انتها مرحله اول (۱۵ اسفند ۹۹) طرح های دریافتی در کمیته داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت کنندگان برتر (اعم از فرد یا گروه) جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از طرح خود وارد مرحله دوم چالش خواهند شد. برگزیدگان مرحله نخست، تا ۱۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود، یک «نمونه آزمایشگاهی» مطابق با طرح اولیه خویش را طی مرحله دوم ارائه نمایند.
بر مبنای اعلام ستاد نانو، در انتها مرحله دوم (تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰) جهت انتخاب طرح برتر، مستندات فنی و اقتصادی و هم نمونه آزمایشگاهی عرضه شده از جانب هر شرکت کننده توسط هیات داوران ارزیابی و برنده نهایی معرفی می شود.