کشاورز کارت کمک رسان خرده مالکها

معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها سازمان مرکزی تعاون روستایی ضمن اشاره به اینکه ˮکشاورز کارتˮدر فصولی که مخارج کشاورزان زیاد است کمک رسان خواهد بود، به اهمیت کشاورزی قراردادی و رفع مشکلات کشاورزان با اجرائی شدن آن اشاره نمود.

محمدرضا شاه پسند در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه به دنبال تفاهم نامه ای میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی مقرر است به کشاورزان برای خرید نهاده های مورد نیاز “کشاورز کارت” ارائه شود، اظهار نمود: این کارت به کسانی که اطلاعاتشان در سامانه های مرتبط ثبت شده باشد تعلق می گیرد و به ازای هرهکتاری که زیر کشت ببرند ۲میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه ارائه “کشاورز کارت” اقدام مناسبی برای پشتیبانی از کشاورزان خرده مالک است، اظهار داشت: در فصولی که مخارج کشاورزان زیاد است این کارت می تواند به کشاورزان خصوصا خرده مالک ها که بنیه مالی قوی ندارند، کمک نماید. بااینکه اعتقاد داریم که بایستی بر اعتبار درنظر گرفته شده تجدید نظر صورت گیرد.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در بخش دیگری از صحبت هایش به اهمیت کشاورزی قراردادی و افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: اگر دولت قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهد تا کشاورزان محصولاتشان را بهتر بفروشند خیلی از مشکلات کشاورزان حل خواهد شد. از طرفی حرکت به سمت کشاورزی قراردادی هم می تواند خیلی از مشکلات این بخش را برطرف کند.

وی درادامه تشریح کرد: البته کشاورزی قراردادی نیز منوط به این است که طرفین مفهوم آنرا به درستی درک کنند. در کشاورزی قراردادی باید مشخص شود محصولات با چه کیفیت و قیمتی مقرر است فروخته شود و در ازای آن چه خدماتی دریافت خواهد شد.

شاه پسند با اعلان اینکه هم اکنون کشاورزی قراردادی به صورت محدود و در بعضی محصولات در حال انجام می باشد، اظهار داشت: بوسیله اتحادیه پیگیر اجرا شدن طرح کشاورزی قراردادی به شکل گسترده هستیم و وزارت جهاد کشاورزی نیز با عزم جدی به دنبال آنست.