FATF یا سوءمدیریت؟!

به گزارش اجاره در فضای رسانه ای کشور عده ای درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مشغول فرافکنی و دادن آدرس غلط هستند.
دریافت ۲۸ MB به گزارش اجاره به نقل از مهر، در فضای رسانه ای کشور عده ای درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مشغول فرافکنی و دادن آدرس غلط هستند. این جریان رسانه ای ادعا می کند علت بالارفتن قیمت ارز و گرانی عمومی، عدم اجرای سفارش های گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF است. این ادعاها در حالی است که اظهارات مقامات آمریکایی به صراحت نشان داده است اجرای سفارش های FATF باعث شفاف شدن فضای مالی ایران برای دیگر کشورها می شود و دور زدن تحریم ها را ناممکن می کند. و آمریکا می تواند با استفاده از اطلاعات مبدا تراکنش مالی، کانال های دور زدن تحریم ها را کشف و مسدود نمایند. این شرایط تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و به تبع آن، با کاهش درامدهای ارزی، معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار می گیرد. در عین حال، به اذعان کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، گرانی عمومی کالا و خدمات و افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی مردم ریشه در سوءمدیریت داخلی دارد.

منبع: