خدمات صندوق نوآوری در هفته جاری برقرار خواهد بود

اجاره: پیرو اعلام تعطیلی دستگاه های اجرائی، صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات به شرکت های دانش بنیان را به صورت غیر حضوری ارائه خواهدنمود.
به گزارش ایسنا، باتوجه به اهمیت تامین مالی شرکت های دانش بنیان و تاکید صندوق نوآوری بر عدم ایجاد اختلال در فعالیت و اقتصاد شرکت ها، این صندوق در هفته جاری پاسخگوی شرکتها و فناوران خواهد بود.
صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام نمود: با توجه به مصوبه دولت در خصوص رعایت شرایط و دستورات ستاد ملی کرونا، خواهشمند است شرکت های دانش بنیان بجای مراجعه حضوری بوسیله سامانه های مجازی درخواست خودرا پیگیری کنند. خدمات صندوق نوآوری برقرار بوده و شرکتها می توانند درخواست های خودرا بوسیله سامانه غزال و یا به صورت تلفنی پیگیری کنند.
شرکت های دانش بنیان در صورت بروز هر گونه مشکل در پیگیری امور در هر یک از بخش های صندوق شرکتها می توانند با شماره ۰۲۱۴۲۱۷۰۶۱۴ امور مشتریان یا شماره ۰۲۱۴۲۱۷۰۵۵۵رسیدگی به شکایات یا در صورت ضرورت با شماره ۱۰۳-۰۲۱۴۲۱۷۰۱۰۱ دفتر ریاست، تماس بگیرند.
برمبنای اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی، سامانه غزال(پیگیری اینترنتی درخواست ها) Ghazal.inif.ir، میز پذیرش (پیگیری تلفنی درخواست ها) ۰۲۱۴۲۱۷۰۶۱۱ و میز خدمت (پاسخگویی به سوالات شما درباب خدمات صندوق): ۰۲۱۴۲۱۷۰۱۱۸ راه های ارتباطی این صندوق با شرکتها است.

منبع: