معاون سازمان برنامه خبر داد؛ ۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای معیشت و کالای اساسی در بودجه۱۴۰۰

به گزارش اجاره معاون سازمان برنامه اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده ها و کالاهای اساسی، دیده شده است.
به گزارش اجاره به نقل از صدا وسیما، سید حمید پورمحمدی بیان نمود: در لایحه بودجه سال آینده ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده ها و کالاهای اساسی دیده شده است. معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: مجلس به دولت اجازه دهد با تشخیص خود این ارز را هزینه کند یعنی اگر دولت تشخیص دهد ارز ترجیحی باید به روش کنونی هزینه شود آنرا ادامه دهد و اگر تشخیص داد این روش به مصلحت مردم نیست آنرا به نرخ معمول تبدیل و مابه التفاوت را هزینه سلامت و معیشت مردم کند. وی اظهار داشت: اگر کالاهای اساسی با نرخ آزاد دست مصرف کننده می رسد دولت ارز ترجیحی را به تولید کننده داخلی و فاصله نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با نرخ ارز پیش بینی شده در بودجه را به مصرف کننده نهایی بدهد؛ در زمینه دارو نیز این ارز به بیمه گر داده شود.

منبع: