سخنگوی ستاد بودجه ؛ منابع جدیدی برای تبصره۴ دیده خواهد شد

به گزارش اجاره سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ با اعلان اینکه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی از سال ۱۴۰۱ آغاز می شود اظهار داشت: مصارف بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه برجای خود برقرار است اما باید برای آن منابع جدیدی دیده شود
مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: تسهیلات صندوق توسعه ملی که مربوط به بازپرداخت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ می شدند دو سال امهال شدند بدین سبب در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ قابل توجهی برای بازپرداخت وجود ندارد تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت تعهدات صندوق افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات است که این رقم در بودجه دیده شده است. خانلو درباره دستور رهبر انقلاب پیرامون عدم برداشت از صندوق توسعه برای مصارف تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: مصارف این تبصره وجود دارد و باتوجه به دستور رهبری باید در منابع آن بازبینی صورت گیرد.

وی در آخر اشاره کرد: فرمایشات مقام رهبری ملاک عمل خواهد بود.

منبع: