در گزارش اجاره مطرح شد؛ FATF در امتداد افزایش تحریم های ایران است

به گزارش اجاره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در مقطع زمانی فعلی که تحت شدیدترین تحریم های بانکی آمریکا قرار داریم، پیاده سازی سفارش های FATF راههای دور زدن تحریم را سد می کند.

بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای برنامه اقدام ایران در FATF اظهار داشت: پیاده سازی سفارش های FATF عوارض و مشکلات جدی برای کشور به همراه دارد. دولت ادعا می کند این کنوانسیون در امتداد مبارزه با پولشویی است. هم اکنون کشورهای همسایه ما در حوزه پولشویی وضعیت بمراتب نامناسبی دارند اما سفارش های FATF را اجرا نمی کنند.
وی افزود: مجلس و شورای نگهبان مخالف FATF هستند. و این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محبی در ادامه اشاره کرد: در مقطع زمانی فعلی نهادهای مالی مستقر در کشورهای همسایه ازجمله بانک ها و صرافی ها و شرکت های خصوصی در امتداد دور زدن تحریم به ایران کمک می کنند. پیاده سازی سفارش های FATF، اطلاعات آنها را به آمریکا و سردمداران تحریم ها می دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: اجرای برنامه اقدام FATF تبعات اقتصادی ازجمله جلوگیری از فروش نفت و افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد. چونکه هم اکنون قسمتی از ارز کشور با کمک نهادهای مالی مستقر در کشورهای دوست تامین می شود.
وی اشاره کرد: در صورت پیوستن به کنوانسیون های مورد نظر FATF اطلاعات تمام این مسیرها در اختیار آمریکا قرار می گیرد.

منبع: