تمدید مهلت ثبت نام در طرح تیکاف برای کمک به تجاری سازی ایده و اختراع

مهلت ثبت نام در دوره جدید طرح تیکاف که اوایل آذر ماه شروع شده بود، تا ۱۵ دی ماه جاری تمدید گردید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، چندی پیش فراخوان دوره جدید طرح تیکاف منتشر گردید. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس، طرح تیکاف را برای ارائه حمایت ها و خدمات مادی و معنوی در امتداد تجاری سازی ایده، طرح و یا اختراع به صاحبان آنها، اجرا می کنند.
تجاری سازی یک ایده مسیر طولانی دارد که نیازمند فراگیری آموزش ها و مهارت های مختلف است. مهارت هایی که در صورت فقدان آنها صاحبان طرح را با چالش های بزرگی روبرو می کند. بدین سبب طرح تیکاف برای پشتیبانی از ایده هایی که نیاز به تجاری سازی دارند، اجرائی شده است.
در این طرح، خیلی از بازیگران مهم زیست بوم فناوری و نوآوری با هدف تسهیل مسیر تجاری سازی طرح ها و ایده ها همکاری خواهند کرد.
افرادی که در ابتدای مسیر تجاری سازی خود هستند و افرادی که سابقه عدم موفقیت در تبدیل ایده خود به محصولی درآمدزا دارند، مخاطبان اصلی طرح تیکاف برای کسب آموزش ها، مهارت ها و بهره مندی از حمایت های این طرح هستند.
در دوره ۳ تا ۵ ماهه طرح تیکاف، برای صاحبان ایده در ابتدا یک نسخه تجاری سازی از طرح ایجاد شده، فضای بازار محصول آنها و رقبایشان به آنها معرفی شده و موانع پیش روی تجاری سازی یک ایده تشریح خواهد شد. مدیریت یک کسب وکار، شناخت روش تحلیل سوددهی، آشنایی با ابزارهای حمایتی نیز در این دوره به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. همین طور در خاتمه طرح، امکان اتصال صاحبان طرح و ایده به نهادهای حمایتیِ فناوری و نوآوری وجود دارد.
بر اساس اعلام روابط عمومی پارک فناوری پردیس، در نهایت نیز برای برگزیدگان این طرح، جوایزی شامل بسته های حمایتی ویژه اعضای پارک فناوری پردیس، گرنت ۳۰ ملیون تومان و… در نظر گرفته خواهد شد. مهلت ثبت نام تا ۱۵ دی ماه تمدید گردید.