وحدت در رویداد زنان، مالکیت فکری و زیست بوم فناوری مطرح کرد پیشرفت های قابل توجه زنان در حوزه های مختلف

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه در حوزه شرکت های دانش بنیان که مدیرعامل نزدیک به ۶۰۰ شرکت، زنان هستند، به پیشرفت های قابل توجه زنان در حوزه های مختلف اشاره نمود و تصریح کرد: طی دو سال اخیر، خدمات صندوق نسبت به سالهای قبل بیش از ۱۰ برابر بالا رفته است و در بخش های مختلف از تسهیلات تا ارائه خدمات متنوع توانمندسازی و آموزش را شاهد بودیم.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دکتر علی وحدت امروز در افتتاحیه اولین رویداد مجازی “زنان، مالکیت فکری و زیست بوم فناوری” موسوم به شکوفا در حوزه مدیریت مصرف آب، برق و انرژی که در امتداد تقویت نقش زنان در توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برگزار شد، اظهار داشت: به شخصه با برنامه های جنسیتی و اینکه تفکیکی اتفاق بیفتد، مخالف هستم، اما این برنامه با این نگاه برگزار می گردد که نشان دهد چه کارهای بزرگ و مهمی توسط زنان در حوزه نوآوری کشور انجام شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: دوست و دشمن اعتراف دارند که پس از انقلاب زنان در بخش های مختلف پیشرفت های بسیار خوبی داشته اند و آمارها و شاخص ها هم این مسئله را به خوبی نشان میدهد. در هر حوزه ای که ورود می نماییم، نقش چشم گیر زنان دیده می شود؛ خصوصاً در حوزه شرکت های دانش بنیان که مدیرعامل نزدیک به ۶۰۰ شرکت، زنان هستند.
وحدت اشاره کرد: یکی از ابزارهایی که در صندوق فعال کردیم، برگزاری رویدادها و نشست های تخصصی برای احصاء نیازها است و همیشه در کنار آن چند موضوع دیگر مثل توانمندسازی و نقش اصلی صندوق بعنوان تامین کننده ابزارهای مالی را مطرح می نماییم.
وی ادامه داد: به طور متوسط ظرف دو سال قبل هر دو روز، یک رویداد در صندوق برگزار شده است و در وضعیت کرونا نیز این رویدادها به شکل مجازی پیگیری شدند. در دوشنبه های استارتاپی، طرح هایی که به مرحله جذب سرمایه رسیده اند، مطرح می شوند. صندوق بوسیله ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد به بحث سرمایه گذاری ورود پیدا می کند و نزدیک به نیمی از طرح ها موفق به جذب سرمایه شده اند. طرح هایی که در این رویداد روی آنها بحث خواهد شد نیز تا مرحله آخر توسط صندوق پیگیری می شوند.
وحدت اضافه کرد: بحث دیگر موضوع راندمان است. برای افزایش تولید ناخالص داخلی در برنامه توسعه کشور، سهم مهمی برای راندمان دیده می شود. شاید در زمینه راندمان خیلی موفق نبوده ایم. برای افزایش راندمان، ابزارهای مختلفی مطرح می شود. بعنوان مثال، در بحث راندمان انرژی، قیمت گذاری هوشمند مطرح می شود. بحث آموزش نیز یکی از شاخصهای مهم شمرده می شود. بحث دیگر در زمینه راندمان، نوآوری است؛ نوآوری در ابزارها و روش ها که می تواند به افزایش راندمان منجر شود.
وی تاکید کرد: خروجی های این رویداد در صندوق پیگیری می شوند تا به نتیجه برسند. ابزارهای مالی صندوق که توسعه جدی پیدا کرده اند، به خوبی معرفی شده و خدمات مالی صندوق، سوار این پروژه ها شده و نتیجه نهایی را با موفقیت در جذب سرمایه، پیوند با مشتری نهایی یا استفاده از ابزارهای مختلف مثل لیزینگ ها شاهد باشیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: طی دو سال اخیر، خدمات صندوق نسبت به سالهای قبل بیش از ۱۰ برابر بالا رفته است و در بخش های مختلف از تسهیلات تا ارائه خدمات متنوع توانمندسازی و آموزش را شاهد بودیم.