از سوی وزارت اقتصاد؛ نتیجه سی و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی

به گزارش اجاره معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای نتیجه سی و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ را اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین مالی) و هفت مرحله پذیره نویسی اوراق از راه کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در جهت تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی و دومین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همینطور عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ های ۱۳۹۹.۱۰.۱۳ الی ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ برگزار گردید که بعد از دریافت سفارش های خرید اوراق از متقاضیان مورد اشاره در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۵۰۹ ر ۴ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) فروخته شد.

این گزارش خاطر نشان می سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی دولت و شش مرحله پذیره نویسی اوراق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، در مجموع معادل ۷۰۴ ر ۱۳۱ میلیارد تومان شامل ۷۰۰ ر ۴۹ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۰۱۸ ر ۹۱ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) عرضه می شود.
جزئیات عملکرد تأمین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه های پایداری بدهی های دولت در چارچوب سناریوهای مختلف» و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و هم با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید. همینطور حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می توانند در تمامی روزهای معاملاتی از راه بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفا در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین شاخص های کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.