طراحی دستگاه آنالیز حرکت با فناوری IMU در کشور

دستگاه ˮ آنالیز حرکت بدون نیاز به دوربین با بهره گیری از تکنولوژی IMUˮ در همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با شرکتی دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی، طراحی، ساخته و تجاری سازی شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، این محصول که تولید یکی از شرکت های دانش بنیان است، برای نخستین بار در داخل کشور و بعد از ۳ سال تحقیق و پژوهش تولید شده است و می تواند در تجزیه وتحلیل خیلی از حرکات انسان و ورزشکاران در موقعیت های مختلف استفاده گردد.
اندازه گیری پارامترهای کینماتیکی حرکت، نظیر سرعت و شتاب زاویه ای مفاصل و یا سرعت و شتاب خطی اندام های بدن در اندام های مختلف توسط این دستگاه بی سیم اندازه گیری شده و می تواند مورد استفاده آزمایشگاه های حوزه علوم ورزشی، کلینیک ها و مراکز توان بخشی و حتی صنعت انیمیشن سازی قرار گیرد.
بر اساس اعلام وزارت علوم، این دستگاه Motion capture ابزاری پوشیدنی و بیسیم مبتنی بر حسگرهای IMU است.