عرضه تخم مرغ بسته بندی به انجمن واگذار شد

به گزارش اجاره بر مبنای تصمیمات ستاد تنظیم بازار، عرضه تخم مرغ بسته بندی با نظارت سازمان حمایت توسط انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار انجام می شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، باتوجه به نوسانات قیمت تخم مرغ در سطح بازار و ضرورت تامین تخم مرغ بسته بندی مورد نیاز کشور، قرار شد که عرضه تخم مرغ بسته بندی با نظارت سازمان حمایت توسط انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار انجام می شود.
بدین سبب برای بسته بندی تخم مرغ شناسنامه دار دارای زنجیره سرد (مراکز عرضه) انجمن ذیربط با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با لحاظ قیمت متعارف سطح بازار و اعمال هزینه های بسته بندی، نسبت به عرضه تخم مرغ اقدام می کند.
ستاد تنظیم بازار بتازگی برای سومین بار امسال قیمت تخم مرغ را افزایش داد و بر این اساس نرخ مصوب هرکیلو تخم مرغ در مغازه ها برای مصرف کننده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ (بدون بسته بندی های مختلف) هم ۳۲ هزار تومان تعیین شده است. اما در هفته های اخیر قیمت هرشانه تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران به ۵۰ هزار تومان هم رسیده است. معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان تهران علت آنرا کمبود عرضه عنوان کرده، اما بتازگی مدیرعامل این اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از قاچاق تخم مرغ ایران به کشورهای افغانستان و عراق قاچاق آگاهی داده و گفته که جو روانی به وجود آمده ناشی از قاچاق، بازار تخم مرغ را در داخل کشور بهم ریخته است.
همین طور ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران نسبت به تکمیل ذخایر راهبردی شکر اقدام نماید. این تصمیم در امتداد ضرورت تامین شکر مورد نیاز کشور برای تامین سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ اتخاذ شده است. بانک مرکزی نیز موظف شد تا از بروز وقفه در تامین ارز شکر جلوگیری و نسبت به تامین به هنگام ارز مورد نیاز شکر اقدام نماید.
برمبنای تصمیم ستاد تنظیم بازار، شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران نیز فقط مطابق برنامه توزیع اعلامی از طرف معاونت تجاری داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیاز بازار اقدام می کند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بتازگی از افزایش قیمت شکر از ۸۰۰۰ تومان به ۹۴۰۰ تومان برای بنکداری خا آگاهی داده بود.

منبع: