حسین زهی: دولت باید اقدام جدی در جهت ساماندهی بازار بورس انجام دهد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: متاسفانه امروز شاهد می باشیم بازار بورس که می تواند بهترین بخش برای جذب نقدینگی در جامعه باشد به سبب عدم برنامه ریزی دقیق و گام های غیر کارشناسی به منشا ضرر و زیان مردم تبدیل گشته است.
اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی بازار بورس، بیان کرد: ما شاهد می باشیم که در طول یک سال قبل تشویق زیادی برای جذب سرمایه های مردم به بازار بورس صورت گرفت و تعدادی از افراد همه دارایی خودرا فروخته و به بازار بورس وارد کردند. اما امروز فاکتورهای بورس به پایین ترین حد خود رسیده است.
ایشان سپس اظهار نمود: مجلس نیز در طول این چندماه به این مساله ورود کرده و وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شد. امروز شاهد می باشیم بازار بورس که می تواند بهترین بخش برای جذب نقدینگی در جامعه باشد به سبب عدم برنامه ریزی دقیق و گام های غیر کارشناسی منجر به ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران شده است.
نماینده مردم خاش در مجلس اشاره کرد: انتظار می رود تا دولت بطور جدی به این مساله ورود کرده و از ضرر و زیان بیشتر مردم جلوگیری کند. شرکت های دولتی با بهترین نرخ سهام خودرا در بورس عرضه و به فروش رساندند اما سرمایه اندکی که مردم در دست داشتند از بین رفت.
ایشان سپس اشاره کرد: ما شاهد می باشیم که شرکت های دولتی و گاهی خصولتی با ورود به بازار بورس سود کرده اما سرمایه مردم از دستشان خارج شد. ما از دولت انتظار داریم به طوری جدی وارد شده و با اقدامات کارشناسی این وضعیت را سامان دهد. دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز باید این مساله را با جدیت دنبال کنند.