وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد؛ نگرانی از افزایش مصارف بودجه در مجلس

به گزارش اجاره وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: باتوجه به بحث هایی که در مجلس شکل گرفت شاید مصارف بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۷۵ درصد بیشتر شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار داشت: پیش از ورود به بحث درباب بودجه سال آینده باید به این نکته توجه داشت که سالهای قبل اقتصاد ایران سالهای سختی را پشت سر گذاشت چون از یک طرف تحت شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم های آمریکا قرار داشته و از سمت دیگر به سبب مشکلاتی که بوده وضعیت خاصی را در کشور ایجاد کرده است. وی گفت: برای مثال نرخ ارز ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه در یک مقطعی به ۵۰ درصد رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بطور کلی در سالهای اخیر درآمدهای حاصل از فروش نفت در کشور به سبب اعمال تحریم ها کاهش شایان توجهی داشته است. وی ادامه داد: امسال سال آخر عمر دولت تدبیر و امید است بدین جهت هر دولتی تلاش می کند با خاطره خوش و کارنامه قابل قبولی مسند دولت را ترک کند. دانش جعفری بیان داشت: همه این موارد و مسائل دست به دست هم داده تا بودجه سال ۱۴۰۰ یک بودجه سختی باشد. وی اشاره کرد: طبق معمول درآمد نفتی که ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه سالیانه کل کشور را در سالهای گذشته در بر می گرفت در وضعیت حاضر به شدت کاهش یافته و از سمت دیگر یکسری هزینه های قطعی بالایی مثل حقوق کارمندان دولت و غیره در این بودجه وجود داشت که باید تامین شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: چالشی بودن بودجه سال ۱۴۰۰ از این جهت است که یکسری هزینه های قطعی حتی هزینه های فزاینده وجود دارد مثل حقوق کارمندان دولت که به صورت سنواتی درصد مشخصی افزایش می یابد بدین سبب جز بار مالی دولت می باشد و از جانب دیگر یکسری عدم قطعیت ها در درآمدها وجود دارد. وی ادامه داد: دولت در این شرایط لایحه بودجه ای که برای سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم کرده نزدیک به ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش نشان میدهد. دانش جعفری بیان کرد پیش بینی من هم اکنون باتوجه به بحث هایی که از مجلس به بیرون منعکس شده این است که با وجود پیشنهاداتی که در مجلس مطرح است شاید درصد افزایش بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حتی ۷۵ درصد بیشتر شود.

منبع: