با حضور وزیر اقتصاد انجام شد رونمایی از پنجره واحد محیط های آزمون

اجاره: پنجره واحد محیط های آزمون با حضور وزیر اقتصاد رونمایی گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، فرهاد دژپسند عصر امروز در مراسم رونمایی از پنجره واحد محیط های آزمون اظهار داشت: زمانی که از اقتصاد هوشمند صحبت می کردم خیلی ها به شوخی و جدی می گفتند اینجا جای عمل است و حرف های آرمانی برای دانشگاه است؛ در شهریور گذشته گفتم مسیر اقتصاد هوشمند غیر قابل برگشت است و خوشبختانه ویروس کرونا به عملیاتی شدن اقتصاد هوشمند سرعت داد. وی افزود: ما نمی توانیم بگوییم چه باید بکنیم بلکه ضرورت ها برای ما تعیین می کند که چه باید انجام بدهیم. وزیر اقتصاد اضافه کرد: لازم است بخش خصوصی در کنار توسعه تکنولوژی های جدید، به بهبود کیفیت، کاهش قیمت هم فکر کند. خبر تکمیل می شود

منبع: