در گزارش اجاره مطرح شد؛ نحوه شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا اظهار داشت: برای شناسایی افراد در طرح حمایت معیشتی کرونا، در کنار بررسی درآمد، منزل مسکونی، خودرو، سفر خارجی و شغل ثابت، مجموع تراکنش های بانکی خانوار هم ارزیابی شد.

حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره شیوه دهک بندی افراد، عنوان کرد: دهک بندی دو روش دارد. در یک روش از بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب شده و در نهایت تقسیم بر ۱۰ می شود ازاین رو در کشور ما که ۸۶ میلیون جمعیت دارد هر دهک ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا افزود: روش دوم این است که برای هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته می شود و به این نحو افراد دسته بندی می شوند؛ بعنوان نمونه افرادی که کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند دهک اول محسوب می شوند و بقیه افراد هم بر مبنای کف و سقف درآمدی که مشخص می شود دسته بندی می شوند.
میرزایی در توضیح شیوه شناسایی افراد در طرح معیشتی خانوار، اظهار داشت: شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا کار بسیار ساده ای بود در این تقسیم بندی در ابتدا افرادی که در طرح معیشتی خانوار نبودند از فهرست حذف شدند در ادامه افرادی که شغل ثابت داشتند هم بر مبنای اطلاعات شرکتهای بیمه ای، کارکنان دولت و بازنشسته ها کنار گذاشته شدند در نهایت به جهت اینکه این اطلاعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش های بانکی خانواده این افراد بررسی گردید و در نهایت ۳۴ میلیون نفر شناسایی شدند.
وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی که دارایی ندارند اما تراکنش های بانکی بزرگی دارند، اظهار داشت: یک خانواده ۳ نفره نه درآمد ثابتی داشت، نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود اما مجموع خرید کارت وی هر ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. واریزی همین فرد در سال ۹۸، ۳۰۵ میلیون تومان و در سال ۹۷، ۷۰۵ میلیون تومان بوده است ازاین رو به جهت اینکه این افراد هم کنار گذاشته شوند تراکنش ها هم بررسی گردید.
سخنگوی طرح کمک معیشتی کرونا اظهار داشت: سامانه رفاه ایرانی ها سامانه بسیار دقیقی است بطوری که باورکردن این دقت برای مردم و حتی برخی مسئولین مشکل است.
وی خاطرنشان کرد: یونیسف در گزارشی اعلام نمود در ایران ۸۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. مرکز آمار هم در گزارشی ۵۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را تأیید کرد. اما با کمک این سامانه به تفکیک استان به ۱۳۲ هزار کودکی که تحصیل نمی کنند رسیدیم در گام بعدی به همه آنها پیامک زدیم و آنرا صحت سنجی کردیم در نهایت متوجه شدیم عده ای از آنها ترک تحصیل کرده اند، عده ای مهاجرت کرده اند و عده ای هم از دنیا رفته اند و در نهایت به حدود ۴۰ هزار کودک جامانده از تحصیل رسیدیم که با آمار یونیسف و حتی مرکز آمار تفاوت بالایی دارد.
میرزایی تصریح کرد: سامانه رفاه ایرانی ها می تواند برای صحت سنجی کمک خیرین، جمع آوری اطلاعات زنان سرپرست خانوار و … استفاده گردد. مباحث فنی این اقدام کاملاً فراهم است اما سیاست گذار باید آنرا مطالبه کند.