در گزارش اجاره مطرح شد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و امیدواریم باتوجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس هم رای بیاورد.

حسین رئیسی، در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی متأسفانه محلی برای سو استفاده و فساد شده است. دولت اگر به دنبال پرداخت یارانه به مردم است آنرا باید به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف کننده بدهد.
وی افزود: متأسفانه واردکننده ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می کنند ولی مابه ازای آن وارداتی صورت نمی گیرد و این مساله زمینه ساز افزایش قیمت کالاهای مصرفی می شود. افزایش قیمت مرغ در یک ماه گذشته شاهدی برای این مساله است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلان اینکه ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی اثبات شده، اظهار داشت: ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ثابت شده است و این یارانه سنگین به مردم به هدف خوردن نمی نماید. مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باتوجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، امیدواریم در صحن علنی هم رأی بیاورد.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق را در کشور جذاب کرده است. هم اکنون شاهد آن هستیم که به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می دهند و از سویی دیگر همان دارو از کشور قاچاق می شود. قاچاق انسولین از ایران به کشورهای همسایه نمونه آنست. تفاوت قیمت داخل و خارج کشور، زمینه قاچاق انسولین را فراهم نموده است.
رئیسی اشاره کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بطور کامل حذف شود و منابع مالی حاصل از آنرا باید به نیازمندان به صورت یارانه نقدی پرداخت کرد. هر چیزی غیر از این زمینه ساز سو استفاده و فساد می شود.